Το έμφυλο χάσμα στον πλανήτη: η 78η θέση της Ελλάδας σε σύνολο 149 χωρών και η υπεροχή της έναντι πέντε Κρατών-Μελών της Ε.Ε. (Παγκόσμιο Οικονομικό Forum, Δεκέμβριος 2018)

ΣΧΕΤ.: α) Το από 8-11-2016 έγγραφό μας με θέμα «Ο μακρύς δρόμος για την ισότητα των φύλων διεθνώς, η πρωτοπορία των Σκανδιναβικών χωρών και η 92η θέση της Ελλάδας (Παγκόσμιο Οικονομικό Forum, Οκτώβριος 2016)»: http://old.isotita.gr/index.php/news/2890 .

 

β) Το από 9-11-2016 δελτίο τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Η ισότητα των φύλων στον πλανήτη: Παγκόσμιο Οικονομικό Forum – Οκτώβριος 2016»:

http://old.isotita.gr/var/uploads/DELTIA%20TYPOU/2016/Nov/DT_09-11-2016_H%20Isotita%20twn%20Fylwn%20ston%20Planiti-WEForum.pdf .

 

γ) Το από 10-11-2016 έγγραφό μας με θέμα «Επιτυχής υλοποίηση της δημόσιας δράσης της Γ.Γ.Ι.Φ. για την κατάσταση της ισότητας των φύλων στον πλανήτη (WEF, Οκτώβριος 2016)»: http://old.isotita.gr/index.php/news/2895 .

 

δ) Το από 2-11-2017 έγγραφό μας με θέμα «Διεθνής αναγνώριση από το Παγκόσμιο Οικονομικό Forum του έργου της Ελλάδας στον τομέα της ισότητας των φύλων με την άνοδο δεκατεσσάρων θέσεων στη γενική κατάταξη 144 χωρών σε σχέση με το 2016 (WEF, Γενεύη, 1-11-2017)»: http://www.isotita.gr/διεθνής-αναγνώριση-από-το-παγκόσμιο-ο/ .

 

ε) Το από 19-12-2018 έγγραφό μας με θέμα «Έκδοση της Γ.Γ.Ι.Φ. για την πρόοδο των πολιτικών ισότητας των φύλων στη χώρα με έμφαση την εφαρμογή τους στους Δήμους»: http://www.isotita.gr/έκδοση-της-γ-γ-ι-φ-για-την-πρόοδο-των-πολ/  .

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εμπεριστατωμένων εγγράφων της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., σας γνωρίζουμε τα εξής:

 

Την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018 δημοσιοποιήθηκε στη Γενεύη από το Παγκόσμιο Οικονομικό Forum η Έκθεση για το χάσμα μεταξύ γυναικών και ανδρών στον πλανήτη με τίτλο “The Global Gender Gap Report 2018”. Η Έκθεση είναι συνολικής έκτασης 355 σελίδων στην αγγλική γλώσσα και περιλαμβάνει εκτενή στατιστική καταγραφή της κατάστασης της ισότητας των φύλων σε 149 χώρες εστιάζοντας σε τέσσερις βασικούς τομείς πολιτικής: οικονομία, εκπαίδευση, υγεία και πολιτική:

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf .

 

Τα βασικά μηνύματα της Έκθεσης συνοψίζονται ως ακολούθως:

 

1) με επίπεδο πλήρους νομικής και ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών τις εκατό μονάδες, ο πλανήτης έχει καλύψει το 68% του έμφυλου χάσματος

 

2) με το σημερινό ρυθμό προόδου υπολογίζεται ότι θα απαιτηθούν 108 χρόνια για την πλήρη εξάλειψη του ανισότητας λόγω φύλου και 202 χρόνια για την επίτευξη ισότητας μεταξύ των δύο φύλων στο χώρο εργασίας

 

3) οι πρωταθλήτριες χώρες στο χώρο της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών βρίσκονται στη Σκανδιναβία, δεδομένου οι τρεις πρώτες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης καταλαμβάνονται από την Ισλανδία με 85,8%, τη Νορβηγία με 83,5% και τη Σουηδία με 82,2%, ενώ οι τρεις τελευταίες θέσεις ανήκουν στις χώρες Ιράκ με βαθμολογία 0,551 στην κλίμακα 0-1, Πακιστάν με 0,550 και Υεμένη με 0,499 (η μόνη χώρα κάτω από τη βάση)

 

4) ανά γεωγραφική περιοχή του πλανήτη οι καλύτερες επιδόσεις στον τομέα της ισότητας των φύλων καταγράφονται ως εξής:

– Λατινική Αμερική: Νικαράγουα στην 5η θέση

– Υποσαχάρια Αφρική: Ρουάντα στην 6η θέση

– Περιοχή Ειρηνικού Ωκεανού: Νέα Ζηλανδία στην 7η θέση

– Ανατολική Ασία: Φιλιππίνες στην 8η θέση

– Ευρώπη: πολύ υψηλές επιδόσεις για τέσσερις Σκανδιναβικές χώρες (οι προαναφερθείσες τρεις και η Φινλανδία στην 4η θέση) και την Ιρλανδία στην 9η θέση

 

5) τα τελευταία πενήντα χρόνια ο μέσος χρόνος παραμονής των γυναικών σε θέση Προέδρου ή Πρωθυπουργού ήταν μόλις 2,2 έτη – το 2018 υπάρχουν 17 γυναίκες σε αυτές τις θέσεις στις 149 χώρες της Έκθεσης

 

6) μόλις το 34% των γυναικών παγκοσμίως κατέχει θέση ευθύνης στο χώρο των επιχειρήσεων – σε έξι αραβικές χώρες το έμφυλο χάσμα στον τομέα των μάνατζερ ξεπερνάει το 90% σε βάρος των γυναικών

 

7) το ενθαρρυντικό μήνυμα έρχεται από το χώρο της εκπαίδευσης, αφού το 95% του έμφυλου χάσματος έχει ήδη καλυφθεί (ενδεικτικά αναφέρεται ότι 36 χώρες έχουν επιτύχει πλήρη ισότητα και 49 χώρες έχουν καλύψει το 99% του χάσματος ανάμεσα στα δύο φύλα) – παρόλα αυτά, τουλάχιστον το 20% του γυναικείου πληθυσμού σε 44 χώρες είναι αναλφάβητο, ενώ στο Τσαντ μόλις το 13% των γυναικών γνωρίζει γραφή και ανάγνωση

 

8) ο χώρος της υγείας κομίζει άκρως ενθαρρυντικά στοιχεία, δεδομένου ότι και οι 149 χώρες της Έκθεσης έχουν μειώσει το έμφυλο χάσμα τους κατά 90%

 

9) η Δυτική Ευρώπη έχει μειώσει το έμφυλο χάσμα σε ποσοστό 76% με τη Βόρεια Αμερική να ακολουθεί με ποσοστό 73% – το χαμηλότερο ποσοστό απαντάται στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική με ποσοστό 60%

 

10) όσον αφορά την Ελλάδα, επισημαίνονται τα ακόλουθα χαρακτηριστικά (σελίδες 111-112 της έντυπης έκδοσης):

 

α) η χώρα μας κατατάσσεται από το Παγκόσμιο Οικονομικό Forum στην 78η θέση σε σύνολο 149 χωρών με συνολική βαθμολογία 0,696

 

β) οι επιμέρους βαθμολογίες στους τέσσερις τομείς δημόσιας πολιτικής είναι οι κάτωθι:

– οικονομία: 64η θέση με επίδοση 0,684 στην κλίμακα 0-1

– εκπαίδευση: 73η θέση με επίδοση 0,992

– υγεία: 99η θέση με επίδοση 0,971

– πολιτική: 88η θέση με επίδοση 0,138

 

γ) η υλοποίηση από τη Γ.Γ.Ι.Φ. του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΕΣΔΙΦ) 2016-2020» έχει οδηγήσει τη χώρα μας σε μία αξιοσημείωτη πρόοδο, αφού στην παγκόσμια κατάταξη υπερέχει έναντι πέντε Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Τσεχία στην 82η θέση, Σλοβακία στην 83η θέση, Μάλτα στην 91η θέση, Κύπρος στην 92η θέση, Ουγγαρία στην 102η θέση

 

δ) εντούτοις, δεν πρέπει να μείνει απαρατήρητο το γεγονός ότι οι δύο χώρες των Βαλκανίων, οι οποίες προσχώρησαν στην Ε.Ε. μόλις το 2007, δηλαδή η Βουλγαρία και η Ρουμανία, έχουν μειώσει αισθητά το έμφυλο χάσμα, με τον Διεθνή Οργανισμό να τις κατατάσσει στις θέσεις 18 και 63 αντίστοιχα – όσον αφορά το τελευταίο κράτος, το οποίο προσχώρησε στην Ε.Ε. το 2013, δηλαδή την Κροατία, η χώρα κατέχει την 59η θέση

 

11) ο σημερινός ρυθμός στον τομέα της ισότητας των φύλων οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στο συμπέρασμα ότι θα χρειαστούν ακόμη 61 χρόνια για την επίτευξη της πλήρους ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στη Δυτική Ευρώπη με τις υψηλότερες επιδόσεις στον πλανήτη (φανταστείτε τί περιμένει τις υπόλοιπες γεωγραφικές περιοχές…)!

 

Είναι άκρως ενθαρρυντικό για τον κρατικό φορέα ισότητας των φύλων της Ελλάδας το γεγονός ότι το έργο της Γ.Γ.Ι.Φ. αναγνωρίζεται σε παγκόσμιο πρόοδο. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων θα συνεχίσει αφενός να εργάζεται με μεθοδικότητα, επιμονή και συνέπεια για την ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο  και αφετέρου να αξιοποιεί όλα τα εργαλεία στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

 

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

 

Comments are closed.