Το γυναικείο πρόσωπο της ανεργίας στην Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2016

Σας γνωρίζουμε ότι στις 16 Ιουνίου 2016 η Διεύθυνση Στατιστικών Πληθυσμού & Αγοράς Εργασίας της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) δημοσιοποίησε την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού για το πρώτο τρίμηνο του 2016. Πρόκειται για μία εννεασέλιδη ανακοίνωση από την οποία προκύπτει για ακόμα μία φορά η αρνητική πρωτιά των γυναικών στον τομέα της ανεργίας: http://www.statistics.gr/documents/20181/5018859d-7ea6-4bf4-b51f-d70d3512363a .

Πιο συγκεκριμένα, το ποσοστό ανεργίας των γυναικών (29,5%) είναι σημαντικά υψηλότερο από των ανδρών (21,2%). Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στα άτομα ηλικίας 15-24 ετών (50,9%), το οποίο στις νέες γυναίκες φθάνει στο εξωφρενικό 55,1% (σελ. 2 της ανακοίνωσης της ΕΛΣΤΑΤ).

Όσον αφορά την κατανομή της ανεργίας με βάση το επίπεδο εκπαίδευσης, καταγράφονται τα ακόλουθα ποσοστά για τις γυναίκες (σελ. 3 της ανακοίνωσης της ΕΛΣΤΑΤ):

– 49,6% για όσες έχουν τελειώσει μερικές τάξεις δημοτικού

– 27% για κατόχους απολυτηρίου δημοτικού

– 34,2% για κατόχους απολυτηρίου μέσης εκπαίδευσης

– 22% για πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

– 13% για κατόχους μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών.

Η συγκεκριμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Απασχόληση» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Αφήστε μια απάντηση