Το γυναικείο πρόσωπο της εγγεγραμμένης ανεργίας στην Ελλάδα κυριαρχεί στην τελευταία ανακοίνωση του ΟΑΕΔ για το έτος 2016

ΣΧΕΤ.: Το από 24-10-2016 έγγραφό μας με θέμα «Το δυσθεώρητο ποσοστό της γυναικείας εγγεγραμμένης ανεργίας σταθερά άνω του 60% σε όλες τις κατηγορίες εξακολουθεί να στοιχειώνει την οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών»: http://old.isotita.gr/index.php/news/2869 .

 

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εμπεριστατωμένου εγγράφου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., σας γνωρίζουμε η τελευταία ανακοίνωση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για το 2016 αναφορικά με την εγγεγραμμένη ανεργία βρίσκει για πολλοστή φορά το γυναικείο πληθυσμό της χώρας μας να κατέχει μία αρνητική πρωτιά.

 

Πιο συγκεκριμένα:

 

Στις 20 Δεκεμβρίου 2016 ο ΟΑΕΔ δημοσιοποίησε τα στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας για τον μήνα Νοέμβριο 2016, από τα οποία προκύπτει για ακόμα μία φορά η αρνητική υπεροχή των γυναικών έναντι των ανδρών σε όλες τις κατηγορίες σε ποσοστό έως και άνω του δυσθεώρητου 62% (σχετικός σύνδεσμος με το πλήρες κείμενο της πεντασέλιδης ανακοίνωσης: http://www.oaed.gr/documents/10195/1214556/%CE%94%CE%95%CE%9B%CE%A4%CE%99%CE%9F+%CE%A4%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A5-%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91+%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%99%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%91+%CE%91%CE%9D%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%99%CE%91%CE%A3+%CE%9D%CE%9F%CE%95%CE%9C%CE%92%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A5+2016.pdf/1556d3c2-6630-4e89-a52d-d0be7275f98b ):

 

1) κατηγορία «αναζήτηση εργασίας από γυναίκες»: 62,35%

 

2) κατηγορία «μη αναζήτηση εργασίας από γυναίκες»: 60,50%

 

3) κατηγορία «επιδοτούμενες άνεργες»: 56,03%.

 

  1. Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων με κριτήριο την αναζήτηση εργασίαςανήλθε σε 913.044 άτομα. Από αυτά, 485.787 (ποσοστό 53,21%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο  του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των δώδεκα μηνών και 427.257 (ποσοστό 46,79%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των δώδεκα μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 343.762 (ποσοστό 37,65%)και οι  γυναίκες ανέρχονται σε 569.282 (ποσοστό 62,35%).

 

  1. Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία) ανήλθε σε 153.372 άτομα: άνδρες  60.588 (ποσοστό 39,50%) και γυναίκες92.784 (ποσοστό 60,50%).

 

Γ. Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανέρχεται σε 118.361 άτομα: άνδρες  52.046 (ποσοστό 43,97%) και γυναίκες 66.315 (ποσοστό 56,03%).

 

Η συγκεκριμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Οικονομία» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

Αφήστε μια απάντηση