Το δέκατο πέμπτο Ενημερωτικό Δελτίο του Παρατηρητηρίου της Γ.Γ.Ι.Φ. για την έμφυλη διάσταση του πληθυσμού της Ελλάδας (Φεβρουάριος 2018)

Σας γνωρίζουμε ότι στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων έχει αναρτηθεί το δέκατο πέμπτο Ενημερωτικό Δελτίο της Δομής του Παρατηρητηρίου της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Οικονομία» του Προγράμματος Δράσης της 4ης Παγκόσμιας Διάσκεψης Γυναικών (Πεκίνο, 1995, γνωστό ως «Πρόγραμμα Δράσης του Πεκίνου») και παρουσιάζονται στατιστικά δεδομένα για τον πληθυσμό της Ελλάδας με βάση το φύλο:  http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2018/02/Παρατηρητήριο-ΓΓΙΦ-15ο-Ενημερωτικό-Σημείωμα-Πληθυσμός-στην-Ελλάδα.pdf .

 

Ακολουθούν ορισμένα ενδιαφέροντα ευρήματα:

1) Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες όπου οι γυναίκες αποτελούν την πλειονότητα του πληθυσμού. Μάλιστα, σε αντίθεση με την τάση σε παγκόσμιο επίπεδο, στη χώρα μας το ποσοστό του γυναικείου πληθυσμού έχει ελαφρώς αυξηθεί από 50.701% το 1975 σε 50.780% το 2017.

2) Αφότου ξέσπασε η οικονομική κρίση, ο συνολικός πληθυσμός άρχισε να μειώνεται, κυρίως λόγω της μετανάστευσης νέων στο εξωτερικό για σπουδές και εργασία, αλλά και της δεδομένης υπογεννητικότητας. Μεταξύ 2011 και 2016 η Ελλάδα έχασε σχεδόν το 3% του πληθυσμού της, ενώ εκτιμάται ότι από 10,7 εκατομμύρια το 2017, ο πληθυσμός της χώρας μας θα μειωθεί στα 9,9 εκατομμύρια έως το 2030 και στα 8,9 εκατομμύρια έως το 2050, με συνέπεια η πρόσθετη μείωση να φτάσει το 18%.

3) Ο αριθμός των γεννήσεων συνεχίζει να μειώνεται, με δείκτη ολικής γονιμότητας 1,33 (προβλεπόμενος μέσος αριθμός παιδιών ανά γυναίκα), δημιουργώντας ένα πολύ μεγάλο ποσοστό υπέργηρου πληθυσμού.

4) Ο υπέργηρος αυτός πληθυσμός στην πλειονότητά του αποτελείται από γυναίκες. Παρακολουθώντας την κατανομή του πληθυσμού ανά φύλο και ηλικιακή ομάδα στην τελευταία απογραφή της ΕΛΣΤΑΤ (2011), παρατηρούμε ότι από την ηλικιακή ομάδα των 20-29, το ποσοστό του γυναικείου πληθυσμού ακολουθεί αυξητική πορεία, υπερτερώντας ήδη των αντρών στις ηλικίες 40-49, φθάνοντας το συντριπτικό 60,27% στην ηλικιακή ομάδα άνω των 80 ετών.

5) Σε σχέση με το μορφωτικό επίπεδο, παρατηρούμε ιδιαίτερα αυξημένο ποσοστό αναλφάβητων γυναικών (πάνω από τα 2/3 του αναλφάβητου πληθυσμού), καθώς και υπο-εκπροσώπηση των γυναικών στο ανώτερο μορφωτικό επίπεδο (κατοχή διδακτορικού τίτλου).

 

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Οικονομία» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

 

Comments are closed.