Το δυσθεώρητα υψηλό ποσοστό άνω του 60% της εγγεγραμμένης ανεργίας στοιχειώνει το γυναικείο πληθυσμό της Ελλάδας και τον Μάρτιο του 2016

Σας γνωρίζουμε ότι στις 11 Μαΐου 2016 ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) δημοσιοποίησε τα στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας για τον μήνα Μάρτιο 2016, από τα οποία προκύπτει για ακόμα μία φορά μία πικρή διαπίστωση: το δυσθεώρητα υψηλό ποσοστό άνω του 60% της εγγεγραμμένης ανεργίας στοιχειώνει το γυναικείο πληθυσμό της Ελλάδας. Πιο συγκεκριμένα:

Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας ανήλθε σε 894.141 άτομα. Οι άνδρες ανέρχονται σε 353.089 (ποσοστό 39,49%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 541.052 (ποσοστό 60,51%).

Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών κατηγοριών ανήλθε σε 178.075 άτομα. Από Οι άνδρες ανέρχονται σε 68.181 (ποσοστό 38,29%) και οι γυναίκες σε 109.894 (ποσοστό 61,71%).

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανέρχεται σε 128.421 άτομα. Οι άνδρες ανέρχονται σε 63.109 (ποσοστό 49,14%) και οι γυναίκες σε 65.312 (ποσοστό 50,86%).

Τα συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία έρχονται να επιβεβαιώσουν, μεταξύ άλλων, το περιεχόμενο της πρόσφατης έκθεσης του Ευρωπαϊκού Δικτύου Νομικών Εμπειρογνωμόνων για την Ισότητα των Φύλων και τη Μη Διάκριση, η οποία σας γνωστοποιήθηκε με το από 10-5-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., όπου στη σελίδα 59 της έντυπης έκδοσης γίνεται λόγος για τις αρνητικές επιπτώσεις των Μνημονίων και των πολιτικών λιτότητας στην απασχόληση και την κοινωνική ασφάλιση όλων των εργαζομένων με τις γυναίκες να αποτελούν τον αδύναμο κρίκο στον ιδιωτικό τομέα (σχετικός σύνδεσμος από τον ιστότοπο της Γ.Γ.Ι.Φ.: http://old.isotita.gr/index.php/news/2654 ).

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, ακολουθεί ο σύνδεσμος από τον ιστότοπο του ΟΑΕΔ με το κείμενο της πεντασέλιδης ανακοίνωσης για την εγγεγραμμένη ανεργία του Μαρτίου 2016: http://www.oaed.gr/documents/10195/1214556/dt1152016.pdf/94da36c2-6484-4c45-85bc-de20b6bac62a .

Η συγκεκριμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Απασχόληση».

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων εργάζεται με μεθοδικότητα, επιμονή και συνέπεια για την ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο  και αξιοποιεί όλα τα εργαλεία στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών

Comments are closed.