Το δυσθεώρητο ποσοστό της γυναικείας εγγεγραμμένης ανεργίας σταθερά άνω του 60% σε όλες τις κατηγορίες εξακολουθεί να στοιχειώνει την οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών

ΣΧΕΤ.: α) Το από 20-9-2016 έγγραφό μας με θέμα «Στατιστικά στοιχεία για την αρνητική πρωτιά των Ελληνίδων στην ανεργία (ΕΛΣΤΑΤ και ΟΑΕΔ, Σεπτέμβριος 2016)»: http://old.isotita.gr/index.php/news/2808 .

 

β) Το από 10-10-2016 Ενημερωτικό Δελτίο της Δομής του Παρατηρητηρίου για την Ισότητα των Φύλων με θέμα «Γυναίκες και Οικονομία» (Οκτώβριος 2016):

http://old.isotita.gr/var/uploads/ANNOUNCEMENTS/2016/Paratiritirio%20-%204o%20Enimerotiko%20Seimeiwma.pdf .

 

γ) Το από 11-10-2016 έγγραφό μας με θέμα «Ευρεία προβολή από τα ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε. του Ενημερωτικού Δελτίου του Παρατηρητηρίου της Γ.Γ.Ι.Φ. για τη γυναικεία ανεργία στην Ελλάδα»: http://old.isotita.gr/index.php/news/2848 .

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εμπεριστατωμένων εγγράφων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., σας γνωρίζουμε ότι στις 19 Οκτωβρίου 2016 ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) δημοσιοποίησε τα στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας για τον μήνα Σεπτέμβριο 2016, από τα οποία προκύπτει για ακόμα μία φορά η αρνητική πρωτιά των γυναικών έναντι των ανδρών σε όλες τις κατηγορίες σε ποσοστό έως και άνω του δυσθεώρητου 63% (σχετικός σύνδεσμος με το πλήρες κείμενο της πεντασέλιδης ανακοίνωσης: http://www.oaed.gr/documents/10195/1214556/%CE%94%CE%95%CE%9B%CE%A4%CE%99%CE%9F+%CE%A4%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A5+%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91+%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%99%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%91+%CE%A3%CE%95%CE%A0%CE%A4%CE%95%CE%9C%CE%92%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A5+2016.pdf/b351ec27-3bfe-46df-80db-ae4eecd7e2dc ).

 

Πιο συγκεκριμένα:

 

1) κατηγορία «αναζήτηση εργασίας από γυναίκες»: 63,01%

 

2) κατηγορία «μη αναζήτηση εργασίας από γυναίκες»: 61,64%

 

3) κατηγορία «επιδοτούμενες άνεργες»: 61,75%.

 

  1. Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων με κριτήριο την αναζήτηση εργασίαςανήλθε σε 871.981 άτομα. Από αυτά, 479.172 (ποσοστό 54,95%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο  του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των δώδεκα μηνών και 392.809 (ποσοστό 45,05%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των δώδεκα μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 322.552 (ποσοστό 36,99%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 549.429 (ποσοστό 63.01%).

 

  1. Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία) ανήλθε σε 72.760 άτομα: άνδρες 27.914 (ποσοστό 38,86%) και γυναίκες44.846 (ποσοστό 61,64%).

 

Γ. Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανέρχεται σε 136.123 άτομα: άνδρες 52.066 (ποσοστό 38,25%) και γυναίκες 84.057 (ποσοστό 61,75%).

 

Η συγκεκριμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Οικονομία» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

Αφήστε μια απάντηση