Το δωδέκατο Ενημερωτικό Δελτίο του Παρατηρητηρίου της Γ.Γ.Ι.Φ. για τη συμμετοχή των Ελληνίδων σε θέσεις ευθύνης (Νοέμβριος 2017)

ΣΧΕΤ.: α) Το από 24-7-2017 έγγραφό μας με θέμα «Η κατάσταση των γυναικών στον πλανήτη στο πλαίσιο υλοποίησης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΟΗΕ, Ιούλιος 2017)»: http://www.isotita.gr/η-κατάσταση-των-γυναικών-στον-πλανήτη/ .

 

β) Το από 2-11-2017 έγγραφό μας με θέμα «Διεθνής αναγνώριση από το Παγκόσμιο Οικονομικό Forum του έργου της Ελλάδας στον τομέα της ισότητας των φύλων με την άνοδο δεκατεσσάρων θέσεων στη γενική κατάταξη 144 χωρών σε σχέση με το 2016 (WEF, Γενεύη, 1-11-2017)»: http://www.isotita.gr/διεθνής-αναγνώριση-από-το-παγκόσμιο-ο/ .

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εμπεριστατωμένων εγγράφων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., σας γνωρίζουμε ότι στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων έχει αναρτηθεί το δωδέκατο Ενημερωτικό Δελτίο της Δομής του Παρατηρητηρίου της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων» του Προγράμματος Δράσης της 4ης Παγκόσμιας Διάσκεψης Γυναικών (Πεκίνο, 1995, γνωστό ως «Πρόγραμμα Δράσης του Πεκίνου»): http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/11/Παρατηρητήριο-ΓΓΙΦ-12o-Ενημερωτικό-σημείωμα-Γυναίκες-σε-θέσεις-ευθύνης.pdf .

 

Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται στατιστικά δεδομένα που αφορούν την ανάληψη θέσεων ευθύνης από γυναίκες σε τρία επίπεδα εξουσίας (οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό).

 

Α. Σε οικονομικό επίπεδο, το 2017 παρατηρείται αύξηση στην συμμετοχή των γυναικών σε θέσεις ευθύνης στην Τράπεζα της Ελλάδος σε σχέση με το 2016. Παράλληλα μικρή αύξηση 1,9% εμφανίζεται την τελευταία πενταετία στην συμμετοχή των γυναικών στα Δ.Σ. των 50 κορυφαίων επιχειρήσεων, ωστόσο η αύξηση στην ΕΕ-28 φτάνει τις 10,8 ποσοστιαίες μονάδες. Επιπρόσθετα, χαμηλή είναι η συμμετοχή στις Διοικητικές Επιτροπές των Επιμελητηρίων της χώρας, όπως προκύπτει από στοιχεία της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας (μόλις 1 γυναίκα προεδρεύει σε 59 Διοικητικές Επιτροπές και 11 γυναίκες μέλη σε σύνολο 294 μελών).

 

Β. Στο πολιτικό επίπεδο, βλέπουμε ότι το ποσοστό των γυναικών στο ελληνικό κοινοβούλιο είναι πολύ μικρότερο από το αντίστοιχο ευρωπαϊκό (18,33% έναντι 37,20%). Ωστόσο, το ποσοστό γυναικών μελών στα Ανώτατα Δικαστήρια είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο ευρωπαϊκό (45,10% έναντι 39,50%). Επίσης αξίζει να επισημανθεί ότι, παρά το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο για την ποσόστωση των συμβουλίων του Δημοσίου, τα συμβούλια που δεν συμμορφώνονται για το 2017 ανέρχονται σε 12 (ποσοστό 11,43%).

 

Γ. Για το κοινωνικό επίπεδο, δεν έχουν μέχρι σήμερα αναπτυχθεί εξειδικευμένοι δείκτες, γι’ αυτό και δεν μπορεί να αποτιμηθεί εύκολα η συμμετοχή των γυναικών σε θέσεις ευθύνης. Είναι όμως ενδεικτικό ότι το ποσοστό γυναικών σε θέσεις ευθύνης στα δημόσια ΜΜΕ είναι χαμηλότερο από το ευρωπαϊκό (20% έναντι 35%). Επιπλέον, στην Ελλάδα, όπως και στην Ευρώπη, οι αθλητικές ομοσπονδίες, αλλά και τα Δ.Σ. των συλλόγων ανδροκρατούνται.

 

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

 

 

Comments are closed.