Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάσσεται υπέρ της πολιτικής δέσμευσης για την προώθηση της ισότητας των φύλων στην Ε.Ε. (Στρασβούργο, 3-2-2016)

Φεβ 05, 2016

adpolitis

ΔΙΕΘΝΗ

0

Σας γνωρίζουμε ότι το διάστημα 1-4 Ιανουαρίου 2016 πραγματοποιούνται στο Στρασβούργο οι εργασίες της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Την Τετάρτη 3 Ιανουαρίου 2016 η Ολομέλεια υιοθέτησε Ψήφισμα με το οποίο ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δεσμευτεί πολιτικά για μία νέα Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων και τα Δικαιώματα των Γυναικών. Το Ψήφισμα συγκέντρωσε 337 ψήφους υπέρ, 286 κατά και 73 αποχές.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία του Ε.Κ. οφείλεται στην επιλογή του Κολλεγίου των Επιτρόπων να μην υιοθετήσει ένα πολιτικό κείμενο υπέρ της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη λήξη της Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2010-2015. Αντ’ αυτού, η Επιτροπή Juncker δρομολόγησε την εκπόνηση ενός κειμένου εργασίας με τίτλο «Στρατηγική Δέσμευση για την Ισότητα των Φύλων 2016-2019» με ευθύνη της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης & Καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (κείμενο συνολικής έκτασης 48 σελίδων στην αγγλική γλώσσα, το οποίο αναμένεται να μεταφραστεί σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ε.Ε.: 160111_strategic_engagement_en ).

Η επιλογή της E.Επιτροπής έχει προκαλέσει την έντονη δυσαρέσκεια των 28 Κρατών-Μελών, των κοινωνικών εταίρων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, καθώς και της κοινωνίας των πολιτών διότι έχει εκληφθεί ως υποβάθμιση των θεμάτων ισότητας των φύλων και περιθωριοποίησης της αρχής των ίσων ευκαιριών για γυναίκες και άνδρες τόσο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και στις εξωτερικές σχέσεις αυτής.

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. αποσαφήνισε έγκαιρα τη θέση της και τάχθηκε περίτρανα υπέρ μίας ισχυρής πολιτικής δέσμευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας των φύλων. Το από 15-12-2015 δελτίο τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. παρουσιάζει τις ενέργειες της πολιτικής ηγεσίας της Γ.Γ.Ι.Φ. για το θέμα: http://old.isotita.gr/index.php/press/2381 και DT_15-12-2015_Marginalization_gr .

Το εν λόγω δελτίο τύπου εκδόθηκε επίσης στην αγγλική γλώσσα και εντάχθηκε στο πρόγραμμα του Μήνα Ευρωπαϊκής Προβολής του έργου της Γ.Γ.Ι.Φ. το Δεκέμβριο του 2015: DT_22-12-2015_Minas Evr Provolis GGIF.

Επιπλέον, στο πλαίσιο εκδήλωσης της Ολλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. τον Ιανουάριο του 2016 η Γ.Γ.Ι.Φ. εξέφρασε τη δυσαρέσκεια της Ελλάδας για τον τρόπο χειρισμού από το Κολλέγιο των Επιτρόπων της «Στρατηγικής Δέσμευσης για την Ισότητα των Φύλων 2016-2019» (όχι πολιτική δέσμευση στο ύψιστο επίπεδο αλλά κείμενο εργασίας σε επίπεδο ευρωπαϊκής δημόσιας διοίκησης), χαρακτηρίζοντας την όλη διαδικασία «φάουλ». Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιρικός όρος αποδίδει πλήρως την απογοήτευση των 28 Κρατών-Μελών και της κοινωνίας των πολιτών, γι’ αυτό και επιδοκιμάστηκε από το σύνολο των συμμετεχόντων/-ουσών. Η Ολλανδική Προεδρία ενημέρωσε ότι καταβάλλει προσπάθειες, ώστε η πολυπόθητη πολιτική δέσμευση να αποτυπωθεί στο κείμενο Συμπερασμάτων του Συμβουλίου Υπουργών Απασχόλησης & Κοινωνικής Πολιτικής (σχετικό το από 26-1-2016 δελτίο τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ.: DT_26-01-2016_Amsterdam 21-22 Jan).

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, ακολουθεί ο σύνδεσμος από τον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα το από 3-2-2016 Ψήφισμα της Ολομέλειας:

20160129IPR11936_en .

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι το βράδυ της ίδιας ημερομηνίας οι Ευρωβουλευτές και οι Ευρωβουλεύτριες συζήτησαν το θέμα της σεξουαλικής παρενόχλησης και της βίας κατά των γυναικών σε δημόσιους χώρους και ζήτησαν να γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εύρεση και προσαγωγή των υπευθύνων, ανεξαρτήτως καταγωγής και φυλής. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ε.Κ. και στην ελληνική γλώσσα, οι ευρωβουλευτές/-τριες επανέλαβαν την έκκλησή τους για την παρουσίαση μίας ευρωπαϊκής Οδηγίας για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Επεσήμαναν ότι έχει συντελεστεί πολύ μικρή πρόοδος στον τομέα της εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών και κάλεσαν τα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε. να επικυρώσουν τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης (γνωστή ως Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης), το συντομότερο το δυνατόν (16 από τα 28 Κράτη-Μέλη δεν την έχουν ακόμη επικυρώσει):

20160129IPR11946_el .

Comments are closed.