Το προωθητικό υλικό της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για την Παγκόσμια Ημέρα Γυναικών 2019

Σας γνωρίζουμε ότι στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών έχει αναρτηθεί προωθητικό υλικό για την «8η Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα Γυναικών», το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί από τον φορέα σας:

1) η αφίσα της Γ.Γ.Ι.Φ. με το μήνυμα «Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων στην Πράξη»:

http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2019/03/PDF-Αφίσα-ΓΓΙΦ-για-την-8η-Μαρτίου-Παγκόσμια-Ημέρα-των-Γυναικών_2019.pdf

2) το μήνυμα της πολιτικής ηγεσίας της Γ.Γ.Ι.Φ.:

http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2019/03/PDF-Μήνυμα-ΓΓΙΦ-για-την-8η-Μαρτίου-Παγκόσμια-Ημέρα-των-Γυναικών_2019.pdf

3) το σποτ της Γ.Γ.Ι.Φ. διάρκειας πενήντα δευτερολέπτων για την Παγκόσμια Ημέρα Γυναικών 2019:

http://www.isotita.gr/σποτ-γ-γ-ι-φ-για-την-8η-μαρτίου-2019-παγκόσμι/ .

Το εν λόγω υλικό σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από το Εθνικό Τυπογραφείο με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές της Γ.Γ.Ι.Φ., όπως ακριβώς και η έκδοση με τίτλο «Συνοπτικός απολογισμός του έργου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για το έτος 2018»:

http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2019/02/Απολογισμός-του-έργου-της-Γενικής-Γραμματείας-Ισότητας-των-Φύλων-για-το-έτος-2018.pdf .

Επιπλέον, την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019 και ώρες 10:00-15:00 η Γ.Γ.Ι.Φ. θα υλοποιήσει προωθητική δράση σε δύο σταθμούς  του μετρό («Σύνταγμα» και «Ομόνοια») με ενημερωτικά banners, back drop και διανομή υλικού της Υπηρεσίας μας στους πολίτες, άνδρες και γυναίκες, στο πλαίσιο του υποέργου 4: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ» της Πράξης με τίτλο: «Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας για την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών» και με Κωδ. ΟΠΣ 5000490 του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020».

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

Comments are closed.