Το σκληρό πρόσωπο της εγγεγραμμένης ανεργίας των γυναικών στην Ελλάδα τον μήνα Ιούλιο 2016

ΣΧΕΤ.: α) Το από 25-7-2016 έγγραφό μας με θέμα «Η εγγεγραμμένη ανεργία των γυναικών στην Ελλάδα ξεπέρασε και αυτό το δυσθεώρητο 62%-63% τον μήνα Ιούνιο 2016»:  http://old.isotita.gr/index.php/news/2769 .

 

β) Το από 4-8-2016 έγγραφό μας με θέμα «Οι εξελίξεις στον εργασιακό βίο στην Ελλάδα το δεύτερο τρίμηνο του 2016 με σταθερή επιδείνωση των συνθηκών εργασίας στον ιδιωτικό τομέα (Eurofound, Αύγουστος 2016)»:http://old.isotita.gr/index.php/news/2774 .

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εμπεριστατωμένων εγγράφων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., σας γνωρίζουμε ότι στις 19 Αυγούστου 2016 ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) δημοσιοποίησε τα στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας για τον μήνα Ιούλιο 2016, από τα οποία προκύπτει για ακόμα μία φορά η αρνητική πρωτιά των γυναικών σε ποσοστό έως και άνω του δυσθεώρητου 64% (σχετικός σύνδεσμος με το πλήρες κείμενο της πεντασέλιδης ανακοίνωσης: http://www.oaed.gr/documents/10195/1214556/%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%97+%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D+%CE%95%CE%93%CE%93%CE%95%CE%93%CE%A1.%CE%91%CE%9D%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%99%CE%91%CE%A3++%CE%99%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A5+2016.pdf ).

 

Πιο συγκεκριμένα:

 

1) κατηγορία «αναζήτηση εργασίας από γυναίκες»: 63,31%

 

2) κατηγορία «μη αναζήτηση εργασίας από γυναίκες»: 64,26%.

 

  1. Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων με κριτήριο την αναζήτηση εργασίαςανήλθε σε 846.000 άτομα. Από αυτά, 440.584 (ποσοστό 52,08%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο  του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των δώδεκα μηνών και 405.416 (ποσοστό 47,92%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των δώδεκα μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 310.430 (ποσοστό 36,69%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 535.570 (ποσοστό 63.31%).

 

  1. Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία) ανήλθε σε 127.631 άτομα: άνδρες 45.620 (ποσοστό 35.74%) και γυναίκες82.011 (ποσοστό 64,26%).

 

Γ. Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανέρχεται σε 113.394 άτομα: άνδρες 48.762 (ποσοστό 43%) και γυναίκες 64.632 (ποσοστό 57%).

Η συγκεκριμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Απασχόληση» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Αφήστε μια απάντηση