Το 7ο Ενημερωτικό Δελτίο του Παρατηρητηρίου της Γ.Γ.Ι.Φ. για την παράνομη διακίνηση και εμπορία γυναικών (Μάρτιος 2017)

ΣΧΕΤ.:  α) Το 7ο Ενημερωτικό Δελτίο του Παρατηρητηρίου της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Βία κατά των Γυναικών – Trafficking»(Μάρτιος 2017):

Paratiritirio GGIF – 7o Enimerotiko Simeioma .

 

β) Το από 24-3-2017 έγγραφό μας με θέμα «Αξιοποίηση του 7ου Ενημερωτικού Δελτίου του Παρατηρητηρίου της Γ.Γ.Ι.Φ. για την παράνομη διακίνηση και εμπορία γυναικών υπέρ των μελών του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών» (μη προς όλους τους φορείς):

http://old.isotita.gr/index.php/news/3059 .

 

γ) Το από 20-3-2017 έγγραφό μας με θέμα «Το πλήρες κείμενο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2016-2020» (μη προς όλους τους φορείς):

http://old.isotita.gr/index.php/news/3048 .

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας γνωρίζουμε ότι στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων έχει αναρτηθεί το έβδομο Ενημερωτικό Δελτίο της Δομής του Παρατηρητηρίου της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Βία κατά των Γυναικών».

 

Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται στατιστικά δεδομένα για τους εξής δείκτες του Παρατηρητηρίου Ισότητας των Φύλων:

 

  1. αριθμός θυμάτων εμπορίας ανθρώπων (σωματεμπορία), ανά φύλο και υπηκοότητα:

Ο δείκτης εκφράζει το ποσοστό των αντρών συγκριτικά με αυτό των γυναικών που είναι θύματα σωματεμπορίας στην Ελλάδα. Υπολογίζεται ως το πηλίκο του αριθμού αντρών και γυναικών θυμάτων σωματεμπορίας προς τον σύνολο των θυμάτων σωματεμπορίας στην Ελλάδα.

 

  1. αριθμός δραστών εμπορίας ανθρώπων (σωματεμπορία), ανά φύλο και υπηκοότητα:

Ο δείκτης εκφράζει  το ποσοστό των αντρών συγκριτικά με αυτό των γυναικών που είναι δράστες εμπορίας ανθρώπων στην Ελλάδα. Υπολογίζεται ως το πηλίκο του αριθμού αντρών και γυναικών δραστών για σωματεμπορία προς τον σύνολο των δραστών για σωματεμπορία στην Ελλάδα.

 

Τα βασικά στάδια εμπορίας ανθρώπων είναι τα εξής:

 

α) η προσέγγιση και στρατολόγηση των θυμάτων στις χώρες προέλευσης τους

 

β) η μεταφορά των θυμάτων στη χώρα προορισμού

 

γ) η παραλαβή των θυμάτων από μέλη εγκληματικών ομάδων στη χώρα προορισμού

 

δ) εξαναγκασμός του θύματος στην παράνομη εργασία.

 

Κύριος στόχος των δραστών που εμπλέκονται στην εμπορία ανθρώπων εξακολουθεί να είναι η σεξουαλική εκμετάλλευση των θυμάτων (30 από τις 36 υποθέσεις του έτους 2014 και 26 από τις 32 υποθέσεις του έτους 2015).

 

H εργασιακή εκμετάλλευση υπό τη μορφή εργασίας ή/και επαιτείας υπολείπεται κατά πολύ (6 υποθέσεις για το έτος 2014  και 6 υποθέσεις για το έτος 2015).

 

Στο σύνολο των περιπτώσεων η στρατολόγηση από του δράστες επιτυγχάνεται με την εκμετάλλευση της δεινής οικονομικής κατάστασης και της ευάλωτης θέσης των θυμάτων.

 

Το γεγονός της φθίνουσας πορείας υποθέσεων θυμάτων – δραστών εμπορίας ανθρώπων στη χώρα μας  πιθανολογείται ότι οφείλεται σε τέσσερις βασικούς παράγοντες:

 

1) μείωση της ζήτησης, η οποία μπορεί να οφείλεται αφενός σε ενημέρωση–ευαισθητοποίηση για μη αποδοχή υπηρεσιών θυμάτων εμπορίας ανθρώπων και αφετέρου σε καθαρά οικονομικούς λόγους (μείωση λόγω οικονομικών συγκυριών της αγοραστικής δύναμης των διαβιούντων στην Ελλάδα προσώπων)

 

2) αποδόμηση εγκληματικών οργανώσεων αλλά και συλλήψεις μεμονωμένων δραστών από τις διωκτικές αρχές

 

3) εκπαίδευση του αστυνομικού προσωπικού σχετικά με τη διερεύνηση υποθέσεων εμπορίας ανθρώπων για άμεση και στοχευμένη εκδήλωση δράσεων όσον αφορά μεμονωμένες περιπτώσεις δραστών και σε βάθος συστηματική έρευνα για αποδόμηση εγκληματικών οργανώσεων

 

4) αλλαγή του τρόπου δράσης των δραστών.

 

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων αναβαθμίζει και εμπλουτίζει τις υπηρεσίες του δικτύου των 62 δομών για τις γυναίκες – θύματα βίας. Σε αυτό το πλαίσιο, δίνεται προτεραιότητα στις πιο ευάλωτες περιπτώσεις γυναικών, όπως προσφύγων γυναικών σε κύηση, αρχηγών μονογονεϊκών οικογενειών, θυμάτων βασανιστηρίων, ενδοοικογενειακής βίας, βιασμού και άλλων μορφών ψυχολογικής, σωματικής ή σεξουαλικής βίας, θυμάτων εκμετάλλευσης και εμπορίας ανθρώπων.

 

Η συγκεκριμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Βία κατά των Γυναικών» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

Comments are closed.