Το 8ο Ενημερωτικό Δελτίο του Παρατηρητηρίου της Γ.Γ.Ι.Φ. για ζητήματα υγείας των γυναικών (Απρίλιος 2017)

Απρ 30, 2017

marina

ΥΓΕΙΑ

0

ΣΧΕΤ.:  α) Το 8ο Ενημερωτικό Δελτίο του Παρατηρητηρίου της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Γυναίκες και Υγεία» (Απρίλιος 2017):

http://www.isotita.gr/var/uploads/ANNOUNCEMENTS/2017/Paratiritirio%20GGIF%20-%208o%20Enimerotiko%20Simeioma.pdf .

 

β) Το από 20-3-2017 έγγραφό μας με θέμα «Το πλήρες κείμενο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2016-2020» (μη προς όλους τους φορείς):

http://old.isotita.gr/index.php/news/3048 .

 

γ) Το από 1-4-2015 έγγραφό μας με θέμα «Τα δέκα πιο σημαντικά προβλήματα υγείας του γυναικείου πληθυσμού σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας» (μη προς όλους τους φορείς): http://old.isotita.gr/index.php/news/2123 .

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εμπεριστατωμένων εγγράφων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., σας γνωρίζουμε ότι στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων έχει αναρτηθεί το όγδοο Ενημερωτικό Δελτίο της Δομής του Παρατηρητηρίου της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Υγεία».

 

Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται στατιστικά δεδομένα για τους εξής δείκτες του Παρατηρητηρίου Ισότητας των Φύλων (το ως άνω {α} σχετικό έγγραφο αρμοδιότητας του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεκμηρίωσης της Γ.Γ.Ι.Φ.):

 

Προσδόκιμο ζωής κατά τη στιγμή της γέννησης (ανά φύλο):

Ο δείκτης  εκφράζει τον μέσο αριθμό ετών που αναμένεται να ζήσει ένα άτομο κατά τη στιγμή της γέννησής του με βάση τα επίπεδα θνησιμότητας τη δεδομένη χρονική στιγμή.

 

Έτη υγιούς ζωής κατά τη στιγμή της γέννησης και στην ηλικία των 65 (ανά φύλο):

Ο δείκτης για τα έτη υγιούς ζωής (ή «προσδόκιμο ζωής χωρίς αναπηρίες») δείχνει τον αριθμό των ετών που αναμένεται να ζήσει χωρίς αναπηρίες ένα άτομο συγκεκριμένης ηλικίας. Υπολογίζεται με βάση τους πίνακες θνησιμότητας της Ε.Ε. και τις έρευνες για την προσωπική αντίληψη (self-perceived) του ατόμου για την υγεία του (τους τελευταίους έξι μήνες, πριν από την ημέρα διενέργειας της έρευνας).

 

Τα βασικά σημεία του Ενημερωτικού Δελτίου συνοψίζονται ως ακολούθως:

 

α) Το προσδόκιμο ζωής ανά φύλο το έτος 2015 ανήλθε στα 81,6 έτη για τις γυναίκες  και στα 76,1 έτη για τους άνδρες παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με το 2014 (για τις γυναίκες το 2014 ήταν 81,2 έτη και για τους άνδρες ήταν 75,5 έτη).

β) Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες με τον πλέον γηρασμένο πληθυσμό – 5η θέση παγκοσμίως.

γ) Η γήρανση του πληθυσμού αποτελεί συνδυασμό των φαινομένων της υπογεννητικότητας και του προσδόκιμου ζωής. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, εκτιμάται ότι σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχουν περίπου 600 εκατομμύρια άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω, το σύνολο των οποίων υπολογίζεται ότι θα διπλασιαστεί μέχρι το 2025 και θα φθάσει σχεδόν δύο δισεκατομμύρια έως το 2050.

δ) Tέλος, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας τα προβλήματα των ηλικιωμένων γυναικών συμπεριλαμβάνονται στα δέκα σημαντικά θέματα υγείας που αφορούν τον γυναικείο πληθυσμό του πλανήτη:

καρκίνος – αναπαραγωγική υγεία – μητρική υγεία – ιός HIV/AIDS – σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα – βία κατά των γυναικών – πνευματική υγεία – μη μεταδοτικές ασθένειες – προβλήματα νεαρής ηλικίας – προβλήματα ηλικιωμένων γυναικών.

Οι  ηλικιωμένες γυναίκες συχνά έχουν μικρότερα εισοδήματα και ελλιπή πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας σε σχέση με τους συνομήλικους άνδρες, με αποτέλεσμα, σε συνάρτηση με τον κίνδυνο της άνοιας, να είναι περισσότερο ευάλωτες στον κίνδυνο της φτώχειας και της κακοποίησης

Η συγκεκριμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Υγεία» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

Comments are closed.