Το 9ο Ενημερωτικό Δελτίο του Παρατηρητηρίου της Γ.Γ.Ι.Φ. για την εκπαίδευση των κοριτσιών και των γυναικών (Ιούλιος 2017)

Σας γνωρίζουμε ότι στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων έχει αναρτηθεί το ένατο Ενημερωτικό Δελτίο της Δομής του Παρατηρητηρίου της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο εντάσσεται στα θεματικά πεδία «Κορίτσια» και «Γυναίκες και Εκπαίδευση» του Προγράμματος Δράσης της 4ης Παγκόσμιας Διάσκεψης Γυναικών (Πεκίνο, 1995, γνωστό ως «Πρόγραμμα Δράσης του Πεκίνου»):
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/07/9ο-ενημερωτικό-σημείωμα-του-Παρατηρητηρίου-της-ΓΓΙΦ_Κορίτσια-και-Εκπαίδευση-Ιούλιος-2017.pdf .

Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται στατιστικά δεδομένα για τους εξής δείκτες του Παρατηρητηρίου Ισότητας των Φύλων :

1. Μέση επίτευξη των εφήβων στα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες ανά φύλο και ανά πεδίο
Ο δείκτης εκφράζει τη μέση επίδοση των μαθητών/-τριών ηλικίας 15 ετών στο πρόγραμμα PISA στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες. Ο δείκτης υπολογίζεται ως η μέση τιμή των επιδόσεων των μαθητών/-τριών στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες.

2. Ποσοστό γυναικών που φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ανά φύλο, ηλικία, πεδίο σπουδών, τομείς ανώτατης εκπαίδευσης
Ο δείκτης εκφράζει το ποσοστό των γυναικών που φοιτούν στα ακαδημαϊκά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης. Ο δείκτης υπολογίζεται ως το πηλίκο του αριθμού των γυναικών που φοιτούν σε ακαδημαϊκά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης προς το συνολικό αριθμό φοιτητών/-τριών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ακολουθούν ορισμένα χαρακτηριστικά στατιστικά στοιχεία:

α) στην Ελλάδα δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην επίδοση κοριτσιών και αγοριών στις φυσικές επιστήμες και δεν παρατηρείται στατιστική διαφορά στη επίδοση κοριτσιών και αγοριών στα μαθηματικά

β) ο μέσος όρος της τελευταίας πενταετίας των τακτικών φοιτητριών των ΤΕΙ είναι κατά 10% μικρότερος από τον αντίστοιχο μέσο όρο των τακτικών φοιτητριών των ΑΕΙ

γ) ο μέσος όρος της τελευταίας πενταετίας των τακτικών φοιτητών των ΤΕΙ είναι κατά 10% μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο μέσο όρο των τακτικών φοιτητών των ΑΕΙ

δ) το σύστημα της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα αποτελείται από 22 Πανεπιστήμια (Πανεπιστημιακός Τομέας) και 14 ΤΕΙ (Τεχνολογικός Τομέας) με 268 και 168 τμήματα αντίστοιχα

ε) κατά την πενταετία 2010-2015 το σύνολο των φοιτητριών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (AEI και ΤΕΙ) ανήλθε στις 758.345, ενώ το σύνολο των φοιτητών στους 626.405 με τα αντίστοιχα ποσοστά να διαμορφώνονται στο 55% για τις φοιτήτριες και στο 45% για τους φοιτητές.

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

 

 

 

Comments are closed.