Τρεις διαγωνισμοί για νέους και νέες στο πλαίσιο των εορτασμών για την πεντηκοστή επέτειο του Διεθνούς Οργανισμού UNIDO

Οκτ 03, 2016

adpolitis

ΔΙΕΘΝΗ

0

ΣΧΕΤ.: α) Το από 14-7-2016 έγγραφό μας με θέμα «Ανάγκη ενίσχυσης της θέσης των γυναικών και προώθησης της ισότητας των φύλων στη βιομηχανική ανάπτυξη»:

http://old.isotita.gr/index.php/news/2751 .

 

β) Το από 15-7-2016 δελτίο τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. για το ίδιο θέμα: DT_15-07-2016_H Isotita twn Fylwn sti Viomixaniki Anaptiksi .

 

γ) Το από 18-7-2016 έγγραφό μας με θέμα «Η επιτυχημένη δημόσια δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. αναφορικά την ένταξη της διάστασης του φύλου στη βιομηχανική ανάπτυξη»:

http://old.isotita.gr/index.php/news/2752 .

 

δ) Το από 26-9-2016 έγγραφό μας με θέμα «Έμπρακτη αναγνώριση και ευγνωμοσύνη από τον ΟΗΕ για τη δραστηριοποίηση της Γ.Γ.Ι.Φ. στους τομείς του περιβάλλοντος και της βιομηχανικής ανάπτυξης»: http://old.isotita.gr/index.php/news/2819 .

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εμπεριστατωμένων εγγράφων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., σας γνωρίζουμε ότι ο Οργανισμός για τη Βιομηχανική Ανάπτυξη (UNIDO), ο οποίος υπάγεται στο Σύστημα του Οργανισμού Ηνωμένων, διοργανώνει τρεις διεθνείς διαγωνισμούς για νέους και νέες από ολόκληρο τον κόσμο στο πλαίσιο των εορτασμών για την πεντηκοστή επέτειο δραστηριοποίησής του στον πλανήτη. Οι διαγωνισμοί έχουν ως εξής:

 

1) Διαγωνισμός βίντεο όπου οι νέοι και οι νέες, οι οποίοι/-ες έχουν γεννηθεί μεταξύ των ετών 1991 και 1998, θα καταγράψουν σε μήνυμα διάρκειας εξήντα δευτερολέπτων τις ελπίδες, τα όνειρα και τις ανησυχίες τους για την αειφόρο και χωρίς αποκλεισμούς βιομηχανική ανάπτυξη. Ο διαγωνισμός ονομάζεται «Κάψουλα Χρόνου για την 50ή επέτειο του UNIDO» και η προθεσμία λήγει στις 15 Οκτωβρίου 2016. Αξίζει να επισημανθεί ότι όλα τα μηνύματα βίντεο θα αποθηκευτούν στην έδρα του UNIDO στην αυστριακή πρωτεύουσα και θα δημοσιοποιηθούν το Νοέμβριο του 2030. Ακολουθεί ο σύνδεσμος, ο οποίος αφορά το τρισέλιδο έντυπο με τις οδηγίες συμμετοχής στην αγγλική γλώσσα: competition_capsule_v.3.

 

2) Διαγωνισμός συγγραφής ερευνητικής εργασίας με θέμα το ρόλο της βιομηχανίας στην επίτευξη του ένατου Στόχου Bιώσιμης Ανάπτυξης «Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές» και στην υλοποίηση της Ατζέντας 2030. Ο διαγωνισμός αφορά νέους και νέες με έτος γέννησης από το 1986 έως το 1993. Η έκταση της εργασίας είναι 1500-2000 λέξεις με σύνοψη 300 λέξεων στην αγγλική γλώσσα. Περισσότερες πληροφορίες αναγράφονται στο τρισέλιδο έντυπο (προθεσμία υποβολής η 15-10-2016):

competition_paper_v.3 .

 

3) Διαγωνισμός εκπόνησης επιχειρηματικού πλάνου στην αγγλική γλώσσα για δημιουργία νέας επιχείρησης με δυνατότητα συμμετοχής νέων ή δυνητικών επιχειρηματιών ηλικίας 18 έως 35 ετών. Τα άτομα που θα καταλάβουν τις τρεις πρώτες θέσεις, θα λάβουν χρηματική ενίσχυση από πέντε έως δεκαπέντε χιλιάδες δολάρια ως αρχικό κεφάλαιο για την υλοποίηση του επιχειρηματικού πλάνου. Επιπλέον, οι νέοι και οι νέες που θα καταλάβουν τις πρώτες πενήντα θέσεις στο συγκεκριμένο διαγωνισμό, θα λάβουν συμβουλευτική και εξατομικευμένη καθοδήγηση από τον Διεθνή Οργανισμό για περίοδο έξι μηνών. Η προθεσμία συμμετοχής λήγει στις 23 Σεπτεμβρίου 2016 (τετρασέλιδο ενημερωτικό έντυπο με τους όρους και τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού στην αγγλική γλώσσα business_paper_v.6 ).

 

Η συγκεκριμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Οικονομία» και υλοποιείται στο πλαίσιο αφενός της ανάπτυξης της δικτύωσης της Γ.Γ.Ι.Φ. με τον Διεθνή Οργανισμό UNIDO και αφετέρου της αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Comments are closed.