Υψηλά ποσοστά ανεργίας άνω του 60% για τις γυναίκες τον μήνα Ιανουάριο 2016 σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ

Σας γνωρίζουμε ότι στις 19 Ιανουαρίου 2016 ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) δημοσιοποίησε τα στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας για τον μήνα Ιανουάριο 2016, από τα οποία προκύπτουν για άλλη μία φορά άκρως υψηλά ποσοστά για τις γυναίκες (άνω του 60%). Πιο συγκεκριμένα:

1) Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας ανήλθε σε 876.752 άτομα. Από αυτά, 449.269 (ποσοστό 51,24%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕ∆ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των δώδεκα μηνών και 427.483 (ποσοστό 48,76%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕ∆ για χρονικό διάστημα μικρότερο των δώδεκα μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 347.810 (ποσοστό 39,67%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 528.942 (ποσοστό 60,33%).

2) Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών ανήλθε σε 188.585 άτομα. Οι άνδρες ανέρχονται σε 73.620 (ποσοστό 39,04%) και οι γυναίκες σε 114.965 (ποσοστό 60,96%).

3) Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανέρχεται σε 175.278 άτομα. Οι άνδρες ανέρχονται σε 78.280 (ποσοστό 44,66%) και οι γυναίκες σε 96.998 (ποσοστό 55,34%).

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, ακολουθεί ο σύνδεσμος από τον ιστότοπο του ΟΑΕΔ με την πεντασέλιδη ανακοίνωση:

http://www.oaed.gr/images/statistika/2016/dt1_16.pdf .

Αφήστε μια απάντηση