Φεβρουάριος 2016 – Μήνας ευρείας προβολής των θεμάτων ισότητας των φύλων από τα ελληνικά Μ.Μ.Ε. χάρη στην τεκμηρίωση της Γ.Γ.Ι.Φ.

Σας γνωρίζουμε ότι ο Φεβρουάριος του 2016 τελειώνει με θετικό πρόσημο για τη δημόσια εικόνα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων. Έξι ανακοινώσεις του Γραφείου Τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ., οι οποίες βασίστηκαν σε ισάριθμα εμπεριστατωμένα έγγραφα της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, εξασφάλισαν ευρεία προβολή από τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, καθώς και από μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην Ελλάδα προς όφελος της δημόσιας εικόνας του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων.

Πιο συγκεκριμένα, η δικτύωση της Γ.Γ.Ι.Φ. σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και η περαιτέρω ανάπτυξη και διατήρηση, με πρωτοβουλία του κ.Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. και με τη στήριξη της πολιτικής ηγεσίας της Γ.Γ.Ι.Φ., ανοικτών διαύλων επικοινωνίας με φορείς και οργανισμούς διεθνούς κύρους αναδεικνύουν το πολυδιάστατο έργο της Υπηρεσίας μας:

α) Ο.Η.Ε.: διεθνής αναγνώριση του έργου της Γ.Γ.Ι.Φ. στον τομέα της αντιμετώπισης της έμφυλης βίας (Έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών ενόψει της 60ής Συνόδου της Επιτροπής του Ο.Η.Ε. για το Καθεστώς των Γυναικών): http://old.isotita.gr/index.php/news/2461

β) Εκπαιδευτικός, Επιστημονικός & Πολιτιστικός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO): η κατάσταση των ερευνητριών στον κόσμο και στοιχεία για τις Ελληνίδες ερευνήτριες: http://old.isotita.gr/index.php/news/2470 – η συγκεκριμένη πρωτοβουλία της Γ.Γ.Ι.Φ. εξασφάλισε θετικά σχόλια από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (σχετικός σύνδεσμος από τον ιστότοπο της Γ.Γ.Ι.Φ.: http://old.isotita.gr/index.php/news/2495 )

γ) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (FEMM) για το θέμα της υποδοχής των γυναικών προσφύγων και των αιτουσών άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση: http://old.isotita.gr/index.php/news/2474

δ) Αφρικανική Ένωση: 2016-Αφρικανικό Έτος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με έμφαση στα δικαιώματα των γυναικών: http://old.isotita.gr/index.php/news/2482

ε) Παγκόσμιο Οικονομικό Forum: κατάταξη 145 χωρών με βάση τις επιδόσεις τους στον τομέα της ισότητας των φύλων:

http://old.isotita.gr/index.php/news/2486 – πρόκειται από τις πλέον επιτυχημένες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Γ.Γ.Ι.Φ. με τουλάχιστον 48 διακριτές αναρτήσεις σε ισάριθμα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης σε ένα μόνο εικοσιτετράωρο

στ) Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου της Κύπρου: συνάντηση εργασίας μεταξύ των ηγεσιών των δύο φορέων Γ.Γ.Ι.Φ. και Ε.Κ.Ι.Φ. στις 19-2-2016:

http://old.isotita.gr/index.php/news/2492

ζ) ηλεκτρονική εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.: συνολικά πέντε άρθρα τον μήνα Φεβρουάριο για δράσεις της Γ.Γ.Ι.Φ.:

9-2-2016 http://old.isotita.gr/index.php/news/2467 ,

16-2-2016 http://old.isotita.gr/index.php/news/2481 ,

23-2-2016 http://old.isotita.gr/index.php/news/2493 .

Επιπλέον, η Διεύθυνση Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. δραστηριοποιήθηκε ιδιαίτερα στο χώρο του πολιτισμού τον μήνα Φεβρουάριο του 2016 με μεγάλη απήχηση στους πολίτες, άνδρες και γυναίκες, σύμφωνα με τους αυξημένους αριθμούς επισκεψιμότητας των αντίστοιχων αναρτήσεων στη σελίδα της Γ.Γ.Ι.Φ. σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης:

α) η γυναικεία μορφή στο Φεστιβάλ Σύγχρονου Ιαπωνικού Κινηματογράφου http://old.isotita.gr/index.php/news/2449

β) πολιτιστική εκδήλωση «Ποίηση Κυπρίων ποιητριών 1878-2008» στο Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα http://old.isotita.gr/index.php/news/2457

γ) πολιτιστική εκδήλωση του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου Παντείου με θέμα τη χειραφέτηση των γυναικών στο χώρο του αθλητισμού

http://old.isotita.gr/index.php/news/2469

δ) θεατρική παράσταση «Women from the Underground» στο πλαίσιο του Συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Νέο Φεστιβάλ Πρεσπών-Οι Κυρίες των Λιμνών»

http://old.isotita.gr/index.php/news/2477

ε) η δύναμη της γυναικείας καλλιτεχνικής δημιουργίας σε πείσμα των προκαταλήψεων – η περίπτωση της Vigée Le Brun http://old.isotita.gr/index.php/news/2484

στ) ενημέρωση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Σύγχρονης Δημιουργίας του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού στις 29-2-2016 για τις πολιτικές και τις δράσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. αναφορικά με την προώθηση της γυναικείας δημιουργικότητας και την ανάδειξη των θεμάτων ισότητας των φύλων μέσα από την τέχνη στο πλαίσιο της εφαρμογής της Σύμβασης της Πολυμορφίας την τετραετία 2012-2015.

Ειδικά για τη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με το Φεστιβάλ Σύγχρονου Ιαπωνικού Κινηματογράφου, η πρωτοβουλία του κ.Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. αναγνωρίστηκε από την πλευρά των διοργανωτών και σε ένδειξη ευγνωμοσύνης προσεφέρθησαν δωρεάν προσκλήσεις στο προσωπικό της Γ.Γ.Ι.Φ. για παρακολούθηση μίας παιδικής θεατρικής παράστασης στον πολυχώρο «Αλκυονίς».

Επιπλέον, η αρμόδια Διεύθυνση της Γ.Γ.Ι.Φ. δραστηριοποιήθηκε σε δράσεις δικτύωσης και ενημέρωσης για τα κάτωθι θέματα:

– Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη νέα Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων και την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας (Στρασβούργο, 3-2-2016)

http://old.isotita.gr/index.php/news/2456

– το έργο του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης με θετικά σχόλια προς τη Γ.Γ.Ι.Φ. από το CEDEFOP στις 8-2-2016

http://old.isotita.gr/index.php/news/2464

– ενημέρωση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης μέσω του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και του Οργανισμού για την Ασφάλεια & τη Συνεργασία στην Ευρώπη μέσω της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στον Ο.Α.Σ.Ε. για τις πολιτικές και τις δράσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος / η ανταπόκριση από τους δύο ελληνικούς φορείς ήταν πολύ θετική προς τη Γ.Γ.Ι.Φ. με ευχαριστήρια μηνύματα στις 17-2-2016 και 29-2-2016 αντίστοιχα, τα οποία έχουν ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και στις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ.

– συμμετοχή με εισήγηση στο Ευρωπαϊκό Σεμινάριο Καλών Πρακτικών για την ένταξη της αρχής της ισότητας σε όλες τις πολιτικές (Αθήνα, 25-26/2/2016)

– ενίσχυση των δράσεων δικτύωσης του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων στην Ελλάδα – το Ινστιτούτο απέστειλε ευχαριστήριο μήνυμα στον κ.Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με παράλληλη κοινοποίηση στην πολιτική ηγεσία της Γ.Γ.Ι.Φ. στις 29-2-2016

– δημοσιοποίηση στατιστικών στοιχείων από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στις 11-2-2016 και τον Ο.Α.Ε.Δ. στις 19-2-2016 για την ανεργία των γυναικών στην Ελλάδα: http://old.isotita.gr/index.php/news/2472 και http://old.isotita.gr/index.php/news/2488.

Συμπερασματικά, η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων εργάζεται με μεθοδικότητα, επιμονή και συνέπεια για την ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και αξιοποιεί όλα τα εργαλεία στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Αφήστε μια απάντηση