Χοροθεατρική παράσταση «Οι Κυρίες των Λιμνών» στο πλαίσιο του Νέου Φεστιβάλ Πρεσπών (Συγχρηματοδοτούμενο Έργο με τη συμμετοχή της Γ.Γ.Ι.Φ. και της ΕΥΔΕ ΕΣΠΑ ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.

Σε συνέχεια σχετικής ανάρτησης της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα την ανάθεση τεσσάρων καλλιτεχνικών παραγωγών στο πλαίσιο του Έργου «New Prespas Festival: The Ladies of the Lakes», σας γνωστοποιούμε πρόσκληση για τη χοροθεατρική παράσταση με τίτλο «Οι Κυρίες των Λιμνών», η οποία διαπραγματεύεται τη σχέση της γυναικείας δημιουργικότητας με το υδάτινο στοιχείο (Φλώρινα, 10-10-2015 και ώρα 20:30).

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους και υλοποιείται με τη συμμετοχή, μεταξύ άλλων, της Γ.Γ.Ι.Φ. και της ΕΥΔΕ ΕΣΠΑ ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.

Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι ο Οργανισμός Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Πρεσπών Φλώρινας έχει δημιουργήσει τον ειδικό ιστότοπο για το Νέο Φεστιβάλ των Πρεσπών  http://newprespasfestival.blogspot.gr/ .

Στο πλαίσιο της εποικοδομητικής συνεργασίας των εταίρων του Έργου, οι ανακοινώσεις αναρτώνται για λόγους δημοσιότητας και διαφάνειας στον ιστότοπο της Γ.Γ.Ι.Φ., καθώς και στη σελίδα της Γ.Γ.Ι.Φ. στο facebook.

Comments are closed.