44 δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για την εκπαίδευση το σχολικό έτος 2016-2017

Σε συνέχεια της έναρξης του νέου σχολικού έτους, η Διεύθυνση Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. παρουσιάζει μία συνοπτική καταγραφή των βασικών δράσεων του κρατικού φορέα ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στον τομέα της εκπαίδευσης το προηγούμενο σχολικό έτος (Σεπτέμβριος 2016 – Αύγουστος 2017):

Σεπτέμβριος 2016

1) Δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 2/9/2016 με θέμα την ανάπτυξη της δικτύωσης της Γ.Γ.Ι.Φ. με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης υπέρ των Ελληνίδων ερευνητριών.

2) Δημοσιοποίηση στις 8/9/2016 της συνεργασίας μεταξύ της Γ.Γ.Ι.Φ. και της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων για τη χορήγηση πέντε υποτροφιών σε γυναίκες απόφοιτες πανεπιστημιακής εκπαίδευσης για μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Οκτώβριος 2016

 

3) Δημόσια δράση στις 3/10/2016 με θέμα τη διεξαγωγή τριών διαγωνισμών για νέους και νέες στο πλαίσιο των εορτασμών για την πεντηκοστή επέτειο του Οργανισμού του Συστήματος του ΟΗΕ για τη Βιομηχανική Ανάπτυξη (UNIDO).

4) Ενημερωτική δράση στις 6/10/2016 για την κατάσταση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατόπιν σχετικής δικτύωσης με το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP).

Νοέμβριος 2016

5) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης την 1/11/2016 για τον πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό ψηφιακής δημιουργίας της Γ.Γ.Ι.Φ. και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων για την οπτική φύλου στο περιβάλλον με θέμα «Τα Φύλ(λ)α του Περιβάλλοντος» (δευτεροβάθμια εκπαίδευση).

6) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 10/11/2016 για τον πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό ψηφιακής δημιουργίας της Γ.Γ.Ι.Φ. και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων με θέμα «Όλα τα Παιχνίδια για Όλα τα Παιδιά» (πρωτοβάθμια εκπαίδευση).

 

7) Συνεργασία της Γ.Γ.Ι.Φ. με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων μέσω της αποστολής τεκμηριωτικού υλικού στις 18/11/2016 για τη Θεματική Εβδομάδα Αγωγής Υγείας.

Δεκέμβριος 2016

 

8) Συνεργασία του αρμόδιου Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO στις 29 και 30/11/2016 ενόψει της συμμετοχής της πολιτικής ηγεσίας της Γ.Γ.Ι.Φ. στην απονομή των Ελληνικών Βραβείων L’OREAL – UNESCO για τις Γυναίκες στην Επιστήμη (Αθήνα, 1/12/2016).

9) Συμμετοχή της Γ.Γ.Ι.Φ. στο «19ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για παιδιά και νέους» (Πύργος, 6-7/12/2016).

10) Συμμετοχή της Γ.Γ.Ι.Φ. στην τελετή απονομής των Βραβείων Εκπαιδευτικής Προσφοράς σε Παραμεθόριες Περιοχές για το έτος 2016 (Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO, Αθήνα, 12/12/2016).

Ιανουάριος 2017

11) Συνδιοργάνωση με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων επιμορφωτικής ημερίδας για την υποστήριξη των πανελλήνιων μαθητικών διαγωνισμών ψηφιακής δημιουργίας με τίτλο «Όλα τα παιχνίδια για όλα τα παιδιά» για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και «Τα Φύλ(λ)α του Περιβάλλοντος» για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Μαρούσι, 16/1/2017).

12) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 18/1/2017 και έκδοση δελτίου τύπου στις 19/1/2017 για την έμφυλη διάσταση της βίας και του εκφοβισμού στο σχολείο, σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση του Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού και Πολιτιστικού Οργανισμού του Συστήματος του ΟΗΕ (UNESCO, Ιανουάριος 2017).

Επισημαίνεται ότι το από 18-1-2017 έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. αξιοποιήθηκε από το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του Υπ.Π.Ε.Θ. (αριθμός πρωτοκόλλου: 8677/19-1-2017).

 

13) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 20/1/2017 και 23/1/2017 για την επιτυχή υλοποίηση της πρωτοβουλίας του κ.Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα την έμφυλη διάσταση της βίας και του εκφοβισμού στο σχολείο, σύμφωνα με την από 17/1/2017 έκθεση της UNESCO.

Επισημαίνεται ότι το από 20-1-2017 έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. αξιοποιήθηκε από το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του Υπ.Π.Ε.Θ. και παράλληλης κοινοποίησης στο ΤΕΙ Αθήνας (αριθμός πρωτοκόλλου: 10304/23-1-2017).

Φεβρουάριος 2017

14) Συμμετοχή με εισήγηση του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην εκπαιδευτική επίσκεψη μαθητών και μαθητριών της Γ’ Τάξης του 1ου Γυμνασίου Γέρακα Αττικής στα Γραφεία της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 6/2/2017).

 

15) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 10/2/2017 υπέρ των γυναικών στην επιστήμη στο πλαίσιο της 11ης Φεβρουαρίου «Παγκόσμια Ημέρα για τις Γυναίκες και τα Κορίτσια στην Επιστήμη».

Το σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. αξιοποιήθηκε από το καθ’ ύλη αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του εν λόγω Υπουργείου (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 22963/13-2-2017).

16) Έκδοση δελτίου τύπου στις 15/2/2017 κατόπιν σχετικής εισήγησης του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Η στήριξη της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Εκπαιδευτική Θεματική Εβδομάδα ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ».

 

17) Έκδοση δελτίου τύπου στις 10/2/2017 κατόπιν σχετικής εισήγησης του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Απαγόρευση των αποκριάτικων στολών που ενισχύουν σεξιστικά στερεότυπα».

18) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 13/2/2017 με θέμα την επιτυχή υλοποίηση της πρωτοβουλίας της Γ.Γ.Ι.Φ. για την απαγόρευση των αποκριάτικων στολών που ενισχύουν σεξιστικά στερεότυπα.

Το σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. αξιοποιήθηκε από το καθ’ ύλη αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 23728/13-2-2017) και στη Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμματισμού & Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 24095/14-2-2017) του εν λόγω Υπουργείου.

Μάρτιος 2017

19) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και την Κύπρο στις 2/3/2017, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αρμενία στις 3/3/2017, καθώς και στους Διεθνείς Οργανισμούς στις 6/3/2017 σχετικά με την αφίσα και το μήνυμα έτους 2017 της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για την Παγκόσμια Ημέρα Γυναικών.

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 39928/9-3-2017).

20) Συμμετοχή του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στις κάτωθι εκδηλώσεις της Θεματικής Εβδομάδας «Σώμα και Ταυτότητα» – Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής – Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων:

– Θεσσαλονίκη, 8/3/2017

– Νάξος, 15/3/2017

– Αθήνα, 17/3/2017.

21) Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών στις 24/3/2017 των επιτροπών αξιολόγησης των έργων των δύο μαθητικών διαγωνισμών ψηφιακής δημιουργίας «Όλα τα Παιχνίδια για Όλα τα Παιδιά» και «Τα Φύλ(λ)α του Περιβάλλοντος» της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων.

Απρίλιος 2017

22) Συμμετοχή, κατόπιν συνεργασίας του αρμόδιου Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO και το Πανεπιστήμιο Πατρών, στην on line έρευνα του Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος με θέμα «Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Δίκτυο για Πολιτιστικά Προγράμματα» (Αθήνα, 24/4/2017).

23) Συμμετοχή του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στις κάτωθι εκδηλώσεις της Θεματικής Εβδομάδας «Σώμα και Ταυτότητα» – Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής – Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων:

– Αθήνα, 9ο Γυμνάσιο Αθηνών, 3/4/2017

– Ρέθυμνο, 4ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου, 7/4/2017.

24) Δημοσιοποίηση στις 7/4/2017 από το Τμήμα Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. των από 24/3/2017 αποφάσεων συγκρότησης και ορισμού μελών άμισθης κριτικής επιτροπής των δύο πανελλήνιων μαθητικών διαγωνισμών ψηφιακής δημιουργίας της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2016-2017: «Όλα τα παιχνίδια για όλα τα παιδιά» και «Τα Φύλ(-λ)α του Περιβάλλοντος».

25) Συμμετοχή του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην πολιτιστική εκδήλωση της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας & Φύλου της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα την παρουσία του βιβλίου «Πέρα από το ροζ και το γαλάζιο: Όλα τα Παιχνίδια για Όλα τα Παιδιά» της Δήμητρας Κογκίδου (Αθήνα, 27/4/2017).

26) Συμμετοχή του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στη διαδικασία επιλογής βράβευσης των υποψηφιοτήτων στους δύο πανελλήνιους μαθητικούς διαγωνισμούς ψηφιακής δημιουργίας της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2016-2017: «Όλα τα παιχνίδια για όλα τα παιδιά» και «Τα Φύλ(-λ)α του Περιβάλλοντος» (Μαρούσι, 26-27/4/2017).

27) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 19/4/2017 και έκδοση δελτίου τύπου στις 24/4/2017 με θέμα τη στατιστική καταγραφή από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης των έμφυλων ανισοτήτων στην απασχόληση στο χώρο της εκπαίδευσης.

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 64907/19-4-2017).

28) Αποστολή στις 28/4/2017 εκδόσεων και λοιπού έντυπου υλικού της Γ.Γ.Ι.Φ. για τον εμπλουτισμό της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Λουτρακίου, Περαχώρας, Αγίων Θεοδώρων.

29) Αποστολή εμπεριστατωμένης απάντησης στο Υπουργείο Εξωτερικών στις 4/4/2017 με θέμα τις πολιτικές και δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για τη νεολαία στο πλαίσιο της εφαρμογής της Απόφασης 70/127 της Γενικής Συνέλευσης του Ο.Η.Ε. περί πολιτικών και προγραμμάτων για τη νεολαία.

– Η συνεισφορά της Γ.Γ.Ι.Φ. αναρτήθηκε αυθημερόν στη διαδικτυακή πλατφόρμα «ΕυρωΦύλο – EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων.

Μάιος 2017

30) Συμμετοχή του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στις κάτωθι εκδηλώσεις της Θεματικής Εβδομάδας «Σώμα και Ταυτότητα» – Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής – Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων:

– 2/5/2017: 7ο Γυμνάσιο Αθηνών

– 3/5/2017: 1ο Γυμνάσιο Βύρωνα

– 4/5/2017: 1ο Γυμνάσιο Ραφήνας

– 9/5/2017: 8ο Γυμνάσιο Ν. Σμύρνης

– 15/5/2017: 2ο Γυμνάσιο Περάματος

– 18/5/2017: Γυμνάσιο Νέας Περάμου.

31) Συμμετοχή του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε ζωντανή ραδιοφωνική εκπομπή  του 1ου Προγράμματος της ΕΡΤ με θέμα τις έμφυλες ταυτότητες, καθώς και τις πολιτικές και δράσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. στο χώρο της εκπαίδευσης (Αγία Παρασκευή, 8/5/2017).

32) Συμμετοχή του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην κριτική επιτροπή του 9ου Φεστιβάλ Μαθητικών Ταινιών «Πάμε Σινεμά;» (Αθήνα, 14/5/2017: τελετή απονομής βραβείων και προβολή των βραβευμένων ταινιών).

33) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης μέσω έκδοσης δελτίου τύπου από το Τμήμα Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., καθώς και σχετικού εγγράφου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στις 23/5/2017 με θέμα τα αποτελέσματα των δύο Πανελλήνιων Μαθητικών Διαγωνισμών Ψηφιακής Δημιουργίας της Γ.Γ.Ι.Φ. και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του ΥπΠΕΘ για το σχολικό έτος 2016-2017.

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 86525/23-5-2017).

34) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 25/5/2017 με θέμα τον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό συγγραφής δοκιμίου στην αγγλική γλώσσα για νέες και νέους υπέρ της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας στην Ε.Ε.

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 88075/25-5-2017).

35) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και την Κύπρο στις 26/5/2017 με θέμα τα ευρήματα της παγκύπριας έρευνας «Η έμφυλη διάσταση της ανεργίας: απόψεις και στάσεις των νέων» (Λευκωσία, 22/5/2017).

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 89301/29-5-2017).

36) Συμμετοχή του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην εκδήλωση της Ελληνικής Εταιρείας Γυναικών Πανεπιστημιακών με θέμα «Εξέλιξη Γυναικών σε Θέσεις Ευθύνες: Εμπόδια και Καλές Πρακτικές στην Ελλάδα» (Αθήνα, 8/5/2017).

Ιούνιος 2017

37) Συμμετοχή του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην τελετή βράβευσης των σχολείων, τα οποία διακρίθηκαν στους δύο πανελλήνιους μαθητικούς διαγωνισμούς ψηφιακής δημιουργίας της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2016-2017: «Όλα τα παιχνίδια για όλα τα παιδιά» για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και «Τα Φύλ(-λ)α του Περιβάλλοντος» για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Μαρούσι, 1/6/2017).

38) Συμμετοχή του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με εισήγηση στην πολιτιστική εκδήλωση της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας & Φύλου της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα την παρουσία του βιβλίου «Το Φύλο στην Ιστορία: Αποτιμήσεις και Παραδείγματα» με επιστημονική επιμέλεια από τις Γ.Γκότση, Α.Διαλέτη και Ε.Φουρναράκη (Αθήνα, 8/6/2017).

39) Συμμετοχή του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στη συνάντηση εργασίας της πολιτικής ηγεσίας της Γ.Γ.Ι.Φ. με την αντίστοιχη του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων με σκοπό την ένταξη της διάστασης του φύλου στο χώρο της εκπαίδευσης (Μαρούσι, 12/6/2017).

40) Συμμετοχή του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην εορταστική εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Αρχείων με θέμα «εκ γυναικός…πηγάζει τα κρείττω», η οποία συνδιοργανώθηκε από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, τη Γ.Γ.Ι.Φ. και τον Δήμο Φιλοθέης (Φιλοθέη, 19/6/2017).

Ιούλιος 2017

41) Συμμετοχή του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στη διαδικασία σύνταξης της «Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία» αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων (Αθήνα, 3/7/2017).

42) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης φορέων στην Ελλάδα, καθώς και των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε. στις 7/7/2017 για το 9ο Ενημερωτικό Δελτίο του Παρατηρητηρίου Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα την εκπαίδευση των κοριτσιών και των γυναικών (Ιούλιος 2017).

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 116025/10-7-2017).

Αύγουστος 2017

43) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 29/8/2017 και έκδοση δελτίου τύπου στις 30/8/2017 για την έκθεση της UNESCO με θέμα «Σπάζοντας τον κώδικα: η εκπαίδευση των κοριτσιών και των γυναικών στις θετικές επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά» (Αύγουστος 2017).

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 142098/29-8-2017).

– Η Παγκόσμια Τράπεζα απέστειλε αυθημερόν εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει ήδη γνωστοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και τις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

44) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 31/8/2017 με θέμα την επιτυχή υλοποίηση της πρωτοβουλίας της Γ.Γ.Ι.Φ. για το έμφυλο χάσμα στις θετικές και τεχνολογικές επιστήμες (UNESCO, Αύγουστος 2017).

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 143194/31-8-2017).

– Η εν λόγω δημόσια δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. αναρτήθηκε στις 31/8/2017 στη διαδικτυακή πλατφόρμα «ΕυρωΦύλο-EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων.

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Εκπαίδευση» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

 

Comments are closed.