Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς υποψηφίους/ιες επιμελητές/τριες για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής της συγχρηματοδοτούμενης δράσης «Nταντάδες της γειτονιάς»

Comments are closed.