Έκδοση της UNESCO με θέμα την έμφυλη βία στο σχολείο

Μαρ 18, 2015

adpolitis

ΔΙΕΘΝΗ

0

Σας γνωρίζουμε ότι η Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό (UNESCO) δημοσίευσε στις 10-3-2015 ένα Κείμενο Πολιτικής συνολικής έκτασης δεκαέξι σελίδων στην αγγλική γλώσσα με θέμα την έμφυλη βία στο σχολείο:

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002321/232107E.pdf .

Το βασικό μήνυμα της έκδοσης είναι ότι η βία λόγω φύλου στο σχολείο εμποδίζει την επίτευξη ποιοτικής εκπαίδευσης για όλους τους ανθρώπους. Σύμφωνα με τους συντάκτες του κειμένου, η συγκεκριμένη μορφή βίας εμφανίζεται ως λεκτική ή σεξουαλική παρενόχληση, σεξουαλική κακοποίηση, σωματική βία και εκφοβισμός (bullying). Τα αποτελέσματα είναι άκρως απογοητευτικά, διότι η σχολική βία οδηγεί σε απουσίες του μαθητικού πληθυσμού από το σχολείο, χαμηλές επιδόσεις, διακοπή της φοίτησης, χαμηλή αυτοεκτίμηση, κατάθλιψη, εγκυμοσύνη και σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Όλα αυτά αναπόφευκτα επηρεάζουν αρνητικά τόσο τη μάθηση όσο και την ποιότητα ζωής.

Τα στατιστικά στοιχεία είναι αμείλικτα:

– το 10% των εφήβων κοριτσιών σε χώρες με χαμηλό ή μέτριο κατά κεφαλήν εισόδημα έχει αναφέρει ότι έχει πέσει θύμα εξαναγκαστικής συνουσίας ή άλλων σεξουαλικών πράξεων τον προηγούμενο χρόνο

– στη Νότια Αφρική το 8% όλων των κοριτσιών που φοιτούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχει βιώσει σεξουαλική επίθεση ή βιασμό στο σχολείο

– στην Ολλανδία το 27% των μαθητών/-τριών έχει παρενοχληθεί σεξουαλικά από το προσωπικό του σχολείου

– περίπου 246 εκατομμύρια αγόρια και κορίτσια βιώνουν λεκτικό εκφοβισμό κάθε χρόνο

– το 40% των μαθητών/-τριών στη Γαλλία έχει αναφέρει ότι έχει υποστεί εκφοβισμό μέσω του διαδικτύου

– η χρόνια φτώχεια, οι συγκρούσεις και οι κρίσεις, οι ασταθείς συνθήκες διαβίωσης και οι διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού, αναπηρίας ή εθνικότητας αυξάνουν δραματικά τον κίνδυνο εμφάνισης έμφυλης βίας στο χώρο του σχολείου.

Comments are closed.