Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το συνταξιοδοτικό κενό μεταξύ Γυναικών και Ανδρών (Ιούνιος 2015)

Ιούν 23, 2015

adpolitis

ΔΙΕΘΝΗ

0

Σας γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποίησε στις 18 Ιουνίου 2015 μία έκθεση με τίτλο «Άνδρες, Γυναίκες και Συντάξεις». Πρόκειται για τη μελέτη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εμπειρογνωμόνων για την Ισότητα των Φύλων συνολικής έκτασης 64 σελίδων στην αγγλική γλώσσα με έντονο ελληνικό χρώμα, αφού στη συντακτική ομάδα συμπεριλαμβάνεται ο κ.Πλάτων Τήνιος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά. Με βάση μία άκρως εξειδικευμένη μεθοδολογία, η έκθεση αποκαλύπτει το συνταξιοδοτικό κενό μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο αναπόφευκτα οδηγεί σε απώλεια της οικονομικής ανεξαρτησίας των γυναικών και υποβάθμιση του βιοτικού τους επιπέδου. Ακολουθούν ορισμένα χαρακτηριστικά ευρήματα:

1) Το 2012 ο μέσος όρος των συνταξιούχων στην Ε.Ε. των 27 Κρατών-Μελών (η Κροατία έγινε επίσημο μέλος της Ε.Ε. στις 1-7-2013) ήταν 73,7% για την ηλικιακή ομάδα 65-79 ετών και 26,3% για την ηλικιακή ομάδα 80+. Οι άνδρες συνταξιούχοι καταλαμβάνουν ποσοστό της τάξης του 77,5% στην πρώτη ηλικιακή ομάδα και 22,5% στις ηλικίες 80 ετών και άνω, ενώ οι γυναίκες συνταξιούχοι καταλαμβάνουν ποσοστά 70,7% και 29,3% αντίστοιχα (αισθητά περισσότερες γυναίκες συνταξιούχοι σε σχέση με τους άνδρες στην ηλικιακή ομάδα 80+).
2) Το συνταξιοδοτικό κενό ανάμεσα στα δύο φύλα προσδιορίζεται στο 40% ως κοινοτικός μέσος όρος, αλλά καταγράφονται σημαντικές διαφοροποιήσεις στα Κράτη-Μέλη. Οι μεγαλύτερες διαφορές απαντώνται στην Ολλανδία(46%), στο Λουξεμβούργο(46%) και στη Γερμανία(45%), ενώ οι πιο μικρές διαφορές είναι στην Εσθονία(4%), στη Δανία(7%) και στη Σλοβακία(9%). Η χώρα μας κατέχει ποσοστό 23%.

3) Η μέση μηνιαία αξία του εισοδήματος από συντάξεις είναι 1530 ευρώ για τους άνδρες και 915 ευρώ για τις γυναίκες στην Ε.Ε. με επιμέρους διαφορές μεταξύ των Κρατών-Μελών: στην Ολλανδία οι άνδρες συνταξιούχοι λαμβάνουν 2383 ευρώ και οι γυναίκες 1286 ευρώ, στο Λουξεμβούργο η κατανομή των ποσών είναι 3970 για τους άνδρες και 2164 για τις γυναίκες συνταξιούχους ηλικίας 65-79 ετών, στη Γερμανία οι άνδρες λαμβάνουν 1846 και οι γυναίκες 1022 ευρώ, ενώ στην Εσθονία οι άνδρες συνταξιούχοι λαμβάνουν 329 ευρώ μηνιαίως και οι γυναίκες 317 ευρώ (εξίσωση προς τα κάτω – διαφορά βιοτικού επιπέδου) και στην Ελλάδα τα ποσά είναι 954 για τους άνδρες και 738 για τις γυναίκες.

4) Τα ποσά των συντάξεων στην Ευρώπη προκαλούν πονοκέφαλο στους λαούς και στις Κυβερνήσεις και αποκαλύπτουν τις μεγάλες κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες: το εξευτελιστικό ποσό των 112 ευρώ μηνιαίως χορηγείται στις γυναίκες της Βουλγαρίας, ενώ η Νορβηγία και το Λουξεμβούργο χορηγούν το υψηλότερο ποσό σύνταξης στις γυναίκες (περίπου 2100 ευρώ – διπλάσιο ποσό του κοινοτικού μέσου όρου).

5) Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στατιστικά στοιχεία του συνταξιοδοτικού κενού με βάση το μορφωτικό επίπεδο του πληθυσμού. Ο κοινοτικός μέσος όρος στην ηλικιακή ομάδα συνταξιούχων 65-79 ετών είναι 34,3% για αποφοίτους πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 36% για αποφοίτους δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τα αντίστοιχα ποσοστά για την Ελλάδα είναι 16,3%, 8,5% και 14,8% για τις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης, με την Κύπρο να καταλαμβάνει τα εξής ποσοστά 23,8%, 41,6% (ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό συνταξιοδοτικού κενού για αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) και 14,2%.

6) Στην Ε.Ε. αναλογούν κατά μέσο όρο δύο φτωχές γυναίκες για κάθε φτωχό άνδρα, ενώ η αναλογία στη μεσαία κατάταξη εισοδήματος είναι 0,7 και στα υψηλά εισοδήματα είναι 0,3. Οι αντίστοιχοι αριθμοί για τη χώρα μας είναι 1,4, 0,8 και 0,7 αντίστοιχα, όταν στην Κύπρο η αναλογία ανάμεσα στα δύο φύλα είναι 2,1(φτώχεια), 0,5(μεσαία εισοδήματα) και 0,4(υψηλά εισοδήματα).

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, ακολουθεί ο σύνδεσμος από τον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με το κείμενο της εν λόγω έκθεσης σε μορφή pdf:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/documents/150618_men_women_pensions_en.pdf .

 

 

Comments are closed.