Έκθεση της Ε.Ε. για τη διασύνδεση μεταξύ μετανάστευσης και διακρίσεων από νομικής άποψης στα Κράτη-Μέλη της

Νοέ 07, 2016

adpolitis

ΔΙΕΘΝΗ

0

ΣΧΕΤ.: α) Το από 10-2-2016 έγγραφό μας με θέμα «Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το θέμα της υποδοχής των γυναικών προσφύγων και των αιτουσών ασύλου στην Ε.Ε.»: http://old.isotita.gr/index.php/news/2468 .

 

β) Το από 11-2-2016 δελτίο τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα την ανάγκη ένταξης της διάστασης του φύλου στην πολιτική της Ε.Ε. για το προσφυγικό:

DT_11-02-2016_Entaksi Diastasis Fyllou EE Prosfygiko .

 

γ) Η από 3-3-2016 επιστολή της κας Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Να σταθούμε στο πλάι των γυναικών προσφύγων και των παιδιών τους»:

Epistoli GGIF – Ekklisi Gia Eidh Anagkhs .

 

δ) Το από 11-3-2016 δελτίο τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Πλάι στη γυναίκα πρόσφυγα-αιτούσα ασύλου στέκονται τα ίσα δικαιώματά της, τα οποία διεκδικούμε και αναδεικνύουμε»: DT_11-03-2016_Ekdilosi Gynaika Prosfygas .

 

ε) Το από 18-3-2016 έγγραφό μας με θέμα » Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ενσωμάτωση των γυναικών προσφύγων και αιτουσών ασύλου (Μάρτιος 2016)»: http://old.isotita.gr/index.php/news/2566 .

 

στ) Το από 12-10-2016 δελτίο τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Η Γ.Γ.Ι.Φ. μιλάει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις γυναίκες πρόσφυγες στην Ελλάδα»:

DT_12-10-2016_H GGIF sto Evr.Koinovoulio gia tis gynaikes prosfyges .

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εμπεριστατωμένων εγγράφων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., σας γνωρίζουμε ότι η Μονάδα Δικαιοσύνης & Εσωτερικών Υποθέσεων της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στην Ε.Ε. απέστειλε στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση στις 4 Νοεμβρίου 2016 την πρόσφατη επικαιροποιημένη έκθεση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Νομικών Εμπειρογνωμόνων για την Ισότητα των Φύλων και τη Μη Διάκριση με θέμα τη διασύνδεση μεταξύ της μετανάστευσης και των διακρίσεων από νομικής άποψης στα 28 Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

links_between_migration_and_discrimination_en .

 

Η έντυπη μορφή είναι συνολικής έκτασης 114 σελίδων στην αγγλική γλώσσα με περιλήψεις στα γαλλικά και τα γερμανικά.

 

Ακολουθούν ορισμένα χρήσιμα στατιστικά στοιχεία για τη μετανάστευση στην Ε.Ε., ένα θέμα με πρωταγωνιστικό ρόλο καθόλη τη διάρκεια της εκστρατείας του πρόσφατου δημοψηφίσματος για την παραμονή ή μη της Μεγάλης Βρετανίας στην Ένωση:

 

1) την 1-1-2015 το 3,9%  (δηλαδή 19,8 εκατομμύρια άτομα) του συνολικού πληθυσμού της Ε.Ε. αποτελούνταν από υπηκόους τρίτων χωρών

 

2) 34,3 εκατομμύρια άτομα, τα οποία διαβιούν στα 28 Κράτη-Μέλη, έχουν γεννηθεί εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αποτέλεσμα το 6,75% του πληθυσμού της Ε.Ε. να προέρχεται από τρίτες χώρες: το 46% του πληθυσμού του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, το 17,1% του πληθυσμού της Κύπρου και το 11,6% του πληθυσμού του Βελγίου δεν κατέχει την υπηκοότητα της συγκεκριμένης χώρας

 

3) η πλειοψηφία των μεταναστών/-τριών στις χώρες Λουξεμβούργο και Κύπρο προέρχονται από τα υπόλοιπα 26 Κράτη-Μέλη της Ε.Ε., ενώ στην Αυστρία, το Βέλγιο και την Ιρλανδία η πλειοψηφία προέρχεται από χώρες της Ευρώπης

 

4) παρόλο που οι χώρες του Νότου (Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία) δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά αναφορικά με την αναλογία μεταναστών/-τριών στο σύνολο του πληθυσμού (7,6% για την Ελλάδα, 8,2% για την Ιταλία και 9,6% για την Ισπανία), εντούτοις οι περισσότεροι/-ες μετανάστες/-τριες είναι υπήκοοι τρίτων χωρών – έτσι, το 5,7% του συνολικού πληθυσμού στην Ελλάδα, το 5,8% στην Ιταλία και το 5,4% στην Ισπανία αφορά μετανάστες/-τριες εκτός Ε.Ε.

 

5) παρόμοια ποσοστά με τις χώρες του Νότου καταγράφονται στην Αυστρία (6,6% του συνολικού πληθυσμού μεταναστών/-τριών αφορά υπηκόους τρίτων χωρών) και τη Γερμανία (ποσοστό 5% του συνόλου του πληθυσμού της χώρας προέρχεται από χώρες εκτός Ε.Ε.).

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά στο νομοθετικό πλαίσιο της Ελλάδας κατά των διακρίσεων (σελίδα 94 της έντυπης έκδοσης):

– Π.Δ. 358/1997 και Π.Δ. 359/1997

– Άρθρο 4 του Αστικού Κώδικα

– Ν. 4356/2015 (με αναφορά στις διαχωριστικές πρακτικές του πολιτικού κόμματος «Χρυσή Αυγή»).

 

Επιπλέον, στη σελίδα 108 υπάρχει κατατοπιστικός πίνακας για το νομοθετικό πλαίσιο κατά των διακρίσεων με βάση την εθνικότητα/υπηκοότητα στα 28 Κράτη-Μέλη της Ε.Ε. σε τρεις ενότητες: Σύνταγμα, Νομοθεσία κατά των Διακρίσεων, Άλλη Νομοθεσία. Ειδικά για τη χώρα μας, αναφέρεται ότι σε σχέση με το Σύνταγμα η μη διάκριση προκύπτει κατόπιν νομικής ερμηνείας, ενώ παράλληλα υπάρχει και εξειδικευμένη νομοθεσία κατά των διακρίσεων. Η προστασία του πληθυσμού από διακρίσεις με βάση την εθνικότητα/υπηκοότητα απαντάται με σαφήνεια και σε άλλα νομοθετήματα της Ελλάδας.

 

Η συγκεκριμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Ανθρώπινα Δικαιώματα των Γυναικών» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

Comments are closed.