Έκθεση του Οργανισμού UN WOMEN για την εικοστή επέτειο της Διακήρυξης και του Προγράμματος Δράσης του Πεκίνου

Μαρ 12, 2015

adpolitis

ΔΙΕΘΝΗ

0

Σας γνωρίζουμε ότι φέτος συμπληρώνεται η εικοστή επέτειος της Διακήρυξης και του Προγράμματος Δράσης της 4ης Παγκόσμιας Διάσκεψης για τις Γυναίκες (Πεκίνο+20). Ο Οργανισμός UN WOMEN προέβη τον Μάρτιο στην έκδοση συνοπτικής παρουσίασης της προόδου που έχει επιτευχθεί και των προκλήσεων που παραμένουν αναφορικά με την κατάσταση των γυναικών και την ισότητα των φύλων στον πλανήτη. Η έκδοση βασίζεται σε σχετική Έκθεση του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, είναι συνολικής έκτασης εξήντα σελίδων στην αγγλική γλώσσα και περιλαμβάνει και τα δώδεκα θεματικά πεδία του Προγράμματος Δράσης του Πεκίνου:

http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2015/sg%20report_synthesis-en_web.pdf .

Τα βασικά συμπεράσματα της εικοσαετούς επετείου είναι τα εξής:

α) υπάρχει χάσμα μεταξύ νόμων και υλοποίησης αυτών, μεταξύ πολιτικών δεσμεύσεων και ανάληψης δράσης, μεταξύ νομικής και ουσιαστικής ισότητας ανάμεσα στους άνδρες και στις γυναίκες

β) δεν υπάρχει η δέουσα προσοχή για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των πολλαπλών διακρίσεων και της ανισότητας λόγω φύλου

γ) διαιώνιση των στερεότυπων αντιλήψεων για τους ρόλους των δύο φύλων και τη θέση των ανδρών και των γυναικών στη δημόσια και την ιδιωτική ζωή

δ) συντηρητική και εξτρεμιστική αντίσταση απέναντι στην ισότητα των φύλων

ε) έξαρση των ένοπλων συγκρούσεων με βασικά θύματα τις γυναίκες και τα παιδιά

στ) ασταθές οικονομικό περιβάλλον σε βάρος του γυναικείου πληθυσμού του πλανήτη

ζ) ανεπάρκεια οικονομικών και ανθρωπίνων πόρων για την επίτευξη της ισότητας των φύλων

η) χαμηλά ποσοστά συμμετοχής γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων

θ) απουσία ισχυρών μηχανισμών παρακολούθησης, εποπτείας και λογοδοσίας σε σχέση με την εφαρμογή του Προγράμματος Δράσης του Πεκίνου

ι) ανεπάρκεια στατιστικών δεδομένων για την αποτίμηση της προόδου.

Σύμφωνα με τον πρόλογο της Αναπληρώτριας Γενικής Γραμματέως του Ο.Η.Ε. και Εκτελεστικής Διευθύντριας του Οργανισμού UN WOMEN κας Phumzile Mlambo-Ngcuka, ο Ο.Η.Ε. έχει θέσει ως χρονικό ορίζοντα το 2030 για την επίτευξη της ισότητας των φύλων στον πλανήτη και η συγκεκριμένη έκδοση αποσκοπεί να λειτουργήσει ως αφύπνιση Κυβερνήσεων, Διεθνών Οργανισμών, Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και Πολιτών για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του γυναικείου πληθυσμού («This report ia a wake-up call»).

Comments are closed.