Έμπρακτη αναγνώριση και ευγνωμοσύνη από τον ΟΗΕ για τη δραστηριοποίηση της Γ.Γ.Ι.Φ. στους τομείς του περιβάλλοντος και της βιομηχανικής ανάπτυξης

Σεπ 26, 2016

adpolitis

ΔΙΕΘΝΗ

0

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων έχει πρόσφατα συγκεντρώσει την έμπρακτη αναγνώριση και ευγνωμοσύνη δύο εξειδικευμένων Διεθνών Οργανισμών του Συστήματος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τη δραστηριοποίησή της στους τομείς του περιβάλλοντος και της βιομηχανικής ανάπτυξης. Πιο συγκεκριμένα:

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετεωρολογίας (WMO) με έδρα τη Γενεύη και ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιομηχανική Ανάπτυξη (UNIDO) με έδρα τη Βιέννη έχουν αποστείλει στον αρμόδιο Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εγκάρδιες ευχαριστήριες επιστολές για τις δημόσιες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Υπηρεσίας μας αναφορικά με την ανάγκη ένταξης της διάστασης του φύλου στις πολιτικές για το περιβάλον και τη βιομηχανία:

1) COE Strategy translation greek (αριθμός εισερχομένου εγγράφου Γ.Γ.Ι.Φ.: 970/3-7-2015):

2) UNIDO_16-09-2016(αριθμός εισερχομένου εγγράφου Γ.Γ.Ι.Φ.: 2097/23-9-2016):

Η έμπρακτη αναγνώριση του έργου της Γ.Γ.Ι.Φ. από τον Ο.Η.Ε. έχει άκρως θετικό αντίκτυπο όχι μόνο για τον κρατικό φορέα ισότητας των φύλων αλλά και για τη δημόσια εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό σε εποχές έντονης αμφισβήτησης.

Επισημαίνεται ότι οι δημόσιες δράσεις της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. υλοποιούνται μέσω υιοθέτησης συγκεκριμένης στρατηγικής για το μέγιστο δυνατό πολλαπλασιαστικό όφελος:

α) έγγραφη ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας και όλων των οργανικών μονάδων της Γ.Γ.Ι.Φ., της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ – Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.)

β) αποστολή σχετικού εγγράφου στη Βουλή των Ελλήνων, τις Ανεξάρτητες Αρχές, τα Υπουργεία, τις Μόνιμες Αντιπροσωπείες της χώρας μας στους Διεθνείς Οργανισμούς, καθώς και τους κοινωνικούς εταίρους

γ) έκδοση δελτίου τύπου από το Γραφείο Τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ.

δ) ανάρτηση σχετικού άρθρου, καθώς και του δελτίου τύπου στον ιστότοπο της Γ.Γ.Ι.Φ. στο διαδίκτυο και στη σελίδα της Γ.Γ.Ι.Φ. σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης (facebook)

ε) ενδεικτική αποδελτίωση των ηλεκτρονικών Μ.Μ.Ε. με πρωτοβουλία του κ.Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ. και δημοσιοποίηση των ευρυμάτων αυτής με ανάρτηση σχετικού άρθρου στον ιστότοπο της Γ.Γ.Ι.Φ. στο διαδίκτυο και στη σελίδα της Γ.Γ.Ι.Φ. σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης (facebook), ενώ ενημερώνονται κατά περίπτωση και οι ενδιαφερόμενοι φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η συγκεκριμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Comments are closed.