Ανάρτηση του επίσημου banner της πύλης Your Europe στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων

Tο επίσημο banner της διαδικτυακής πύλης «Your Europe – Η Ευρώπη σου» έχει ήδη αναρτηθεί στην αρχική σελίδα του ιστότοπου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων: http://www.isotita.gr/ .

Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι η Γ.Γ.Ι.Φ. συμμετείχε στην επιμορφωτική ημερίδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης στις 5 Ιουλίου 2018 με θέμα «Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο προσκήνιο: Διαβούλευση για την Ευρώπη και Δημόσια Διοίκηση» παρουσία, μεταξύ άλλων, της πολιτειακής ηγεσίας της χώρας, του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων και των πολιτικών ηγεσιών των Υπουργείων Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εξωτερικών. Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, ακολουθούν οι σχετικοί σύνδεσμοι των σχετικών άρθρων από τον ιστότοπο της Υπηρεσίας μας:

α) Δημόσια διαβούλευση για το μέλλον της Ευρώπης (Απρίλιος-Οκτώβριος 2018): http://www.isotita.gr/δημόσια-διαβούλευση-για-το-μέλλον-της/

β) Επιβράβευση από το Υπουργείο Εξωτερικών της δημόσιας δράσης της Γ.Γ.Ι.Φ. για τη διαδικτυακή δημόσια διαβούλευση σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης: http://www.isotita.gr/επιβράβευση-από-το-υπουργείο-εξωτερι/

γ) Ανάρτηση στον ιστότοπο της Γ.Γ.Ι.Φ. της δημόσιας διαβούλευσης για το μέλλον της Ευρώπης: http://www.isotita.gr/ανάρτηση-στον-ιστότοπο-της-γ-γ-ι-φ-της-δ/

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

 

Comments are closed.