Αναγνώριση από το Ίδρυμα Μποδοσάκη και τον Δήμο Αθηναίων της δημόσιας δράσης της Γ.Γ.Ι.Φ. αναφορικά με τις επτά Αρχές για την Ενδυνάμωση των Γυναικών στις επιχειρήσεις και την οικονομία

ΣΧΕΤ.: α) Το από 24 Ιουνίου 2016 εμπεριστατωμένο έγγραφό μας με θέμα «Οι επτά Αρχές για την Ενδυνάμωση των Γυναικών στις επιχειρήσεις και την οικονομία – μία πρωτοβουλία του Ο.Η.Ε. υπέρ της ουσιαστικής ισότητας των φύλων»: http://old.isotita.gr/index.php/news/2724 .

β) Το από 28 Ιουνίου 2016 δελτίο τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. για το ίδιο θέμα: http://www.isotita.gr/var/uploads/DELTIA%20TYPOU/2016/June/DT_28-06-2016_Epta%20Arxes%20gia%20Endynamosi%20Gynaikwn%20Epix-Oikonomia.pdf .

γ) Το από 30 Ιουνίου 2016 εμπεριστατωμένο έγγραφό μας με θέμα «Η επιτυχημένη δημόσια δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. αναφορικά με τις επτά Αρχές για την Ενδυνάμωση των Γυναικών στις επιχειρήσεις και την οικονομία»:http://old.isotita.gr/index.php/news/2730 .

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας γνωρίζουμε ότι η δημόσια δράση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων με θέμα τις επτά Αρχές για την Ενδυνάμωση των Γυναικών στις επιχειρήσεις και την οικονομία επιλέχθηκε από την ηλεκτρονική πλατφόρμα News Dynamo ως εξέχουσα ενημερωτική δράση προς όφελος των πολιτών.

To News Dynamo είναι μία υπηρεσία ενημέρωσης για θέματα της κοινωνίας των πολιτών, με έξι βασικούς άξονες: υγεία/περίθαλψη, μετανάστες/-τριες και πρόσφυγες, ανθρώπινα δικαιώματα, παιδεία, περιβάλλον και αειφορία/εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ). Εντάσσεται στην πρωτοβουλία Social Dynamo του Ιδρύματος Μποδοσάκη και του Δήμου Αθηναίων με στόχο την ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας.

Η πρωτοβουλία του αρμόδιου Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ., όπως αποτυπώνεται στο σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ., εμφανίζεται σε δύο θεματικές ενότητες της ηλεκτρονικής πλατφόρμας News Dynamo:

α) «Ανθρώπινα Δικαιώματα» με απευθείας αναφορά στην ανάρτηση του ιστότοπου της Γ.Γ.Ι.Φ.: http://www.newsdynamo.gr/?p=16865

β) «Αειφορία/ΕΚΕ» μέσω του άρθρου της εξειδικευμένης οικονομικής εφημερίδας Business News για τη δράση της Γ.Γ.Ι.Φ.: http://www.newsdynamo.gr/?p=17010 .

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1973 και αποτελεί ένα από τα πρώτα κοινωφελή ιδρύματα που συστάθηκαν στην Ελλάδα. Έχοντας μία πορεία σαράντα και πλέον χρόνων στις δωρεές και στις χορηγίες, το Ίδρυμα αναγνωρίζει το πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος ενεργών πολιτών στην ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών και στη διεύρυνση της αλληλεγγύης και της κοινωνικής συμμετοχής. Είναι πλέον στρατηγικός στόχος του Ιδρύματος να συμβάλει στην ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών. Το Social Dynamo είναι ένα βασικό όχημα υλοποίησης αυτού του στόχου.

Η πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων με τίτλο «συνΑθηνά» δημιουργήθηκε τον Ιούλιο του 2013 και αποτελεί τον κοινό τόπο συνεύρεσης, διευκόλυνσης και αξιοποίησης των ομάδων πολιτών που πραγματοποιούν δράσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη της Αθήνας.

Η συγκεκριμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Οικονομική Ανεξαρτησία των Γυναικών» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Αφήστε μια απάντηση