Ανασυνταγμένοι Πίνακες Κατάταξης και Απορριπτέων για την υπ’αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 Ανακοίνωση (ΣΚ Πειραιά) σε εκτέλεση απόφασης του ΑΣΕΠ επί ένστασης

Comments are closed.