Δείκτες για την Ισότητα των Φύλων και μήνυμα κατά της Βίας σε βάρος των Γυναικών από τον Διεθνή Οργανισμό UNECE

Μαρ 17, 2015

adpolitis

ΔΙΕΘΝΗ

0

Σας γνωρίζουμε ότι η Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE) με έδρα τη Γενεύη προέβη πρόσφατα σε μία σημαντική έκδοση-εργαλείο στον τομέα της ισότητας των φύλων. Πιο συγκεκριμένα, τον Ιανουάριο του 2015 δημοσιεύτηκαν οι στατιστικοί δείκτες για την ισότητα των φύλων («Indicators of Gender Equality»), οι οποίοι βασίζονται στο πόρισμα Ομάδας Εργασίας του εν λόγω Διεθνούς Οργανισμού στο σύστημα του Ο.Η.Ε. με εκπροσώπους από τις χώρες Ιταλία, Αυστραλία, Ισραήλ, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία, Μεγάλη Βρετανία, καθώς και από τους ακόλουθους φορείς: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), Στατιστική Αρχή της Ε.Ε. (EUROSTAT), Διεθνής Οργάνωση Εργασίας και UNECE.

Η έκδοση είναι συνολικής έκτασης 136 σελίδων στην αγγλική γλώσσα και περιλαμβάνει συνολικά 115 δείκτες, οι οποίοι κατανέμονται σε εννέα θεματικούς τομείς (φτώχεια, υγεία, βία, οικονομία, κατανομή ρόλων στην οικογένεια, ανθρώπινα δικαιώματα, θεσμικοί μηχανισμοί για την προώθηση της ισότητας των φύλων, μέσα μαζικής ενημέρωσης, παιδιά και έφηβοι) και κατηγοριοποιούντα σε 42 βασικούς και 73 υποστηρικτικούς δείκτες:

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/2015/Indicators_of_Gender_Equality.pdf .

Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι στο μήνυμα του Εκτελεστικού Γραμματέα της UNECE κ.Christian Fiis Bach για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας (8 Μαρτίου) η βασική θεματολογία αφορά την πρόληψη και την αντιμετώπιση του φαινομένου της βίας σε βάρος των γυναικών και των κοριτσιών (μία στις τρεις γυναίκες έχουν πέσει θύματα φυσικής ή σεξουαλικής βίας, πάνω από τέσσερα εκατομμύρια γυναίκες είναι θύματα εξαναγκαστικής σεξουαλικής εκμετάλλευσης, ενώ 133 εκατομμύρια γυναίκες έχουν υποστεί ακρωτηριασμό των γεννητικών τους οργάνων) και καλούνται όλα τα Κράτη να υπογράψουν τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης:

http://www.unece.org/info/media/blog/previous-blogs/stop-the-violence-against-women.html .

Comments are closed.