Δελτίο Τύπου – Ηλεκτρονικό υλικό (e- υλικό) για την ενίσχυση της γυναικείας συμμετοχής στις εκλογικές αναμετρήσεις έτους 2019 στον ιστότοπο της ΓΓΙΦ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ηλεκτρονικό υλικό (e– υλικό) για την ενίσχυση της γυναικείας συμμετοχής στις εκλογικές αναμετρήσεις έτους 2019 στον ιστότοπο της ΓΓΙΦ

 

Παρά το γεγονός ότι η ισότητα των δύο φύλων θεωρείται στη χώρα μας κατοχυρωμένη σε θεσμικό επίπεδο, δεν αναιρείται η ισχνή παρουσία των γυναικών σε δομές εξουσίας, κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων και αντίστοιχες διαδικασίες.

Το 2019 – έτος πολιτικής αναμέτρησης σε πολλαπλά επίπεδα για τη χώρα μας (Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Εθνικές Εκλογές), ανάγει σε πρωταρχικό καθήκον το διαχρονικό στοίχημα της ισόρροπης συμμετοχής των δύο φύλων στο ευρύ φάσμα των κέντρων λήψης πολιτικών αποφάσεων και στο σύνολο των συναφών διαδικασιών (ισόρροπη συμμετοχή σε επίπεδο υποψηφιοτήτων, κατανομή θέσεων πολιτικής ευθύνης με γνώμονα τη συμμετοχή ανά φύλο και ούτω καθεξής).

Άλλωστε, σύμφωνα με τη Διακήρυξη και την Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου (Beijing Declaration and Platform for Action 1995), στο πλαίσιο της οποίας προσδιορίζονται οι δώδεκα κρίσιμοι τομείς δράσης για την άρση των έμφυλων ανισοτήτων και εξειδικεύονται οι στρατηγικοί στόχοι ανά τομέα, η ενδυνάμωση και η αυτονομία των γυναικών, καθώς και η βελτίωση της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής τους θέσης, συνιστούν προϋποθέσεις ουσίας για την επίτευξη της διαφάνειας και της λογοδοσίας των κυβερνήσεων, της διοίκησης και της αειφόρου ανάπτυξης σε κάθε τομέα του ανθρώπινου βίου. Περαιτέρω, η ισόρροπη συμμετοχή των δύο φύλων στο σύνολο των δημόσιων δράσεων και διαδικασιών, συνιστά αδιαπραγμάτευτο τεκμήριο κοινωνικής δικαιοσύνης και δημοκρατίας.

Σε αυτό το πλαίσιο και με γνώμονα την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στις επικείμενες εκλογικές αναμετρήσεις του έτους 2019, η ΓΓΙΦ προέβη στην ανάρτηση σχετικού υποστηρικτικού υλικού σε ηλεκτρονική μορφή (e – υλικό) στον επίσημο ιστοχώρο του κυβερνητικού φορέα: http://www.isotita.gr/ηλεκτρονικό-υποστηρικτικό-υλικό-e-υλι-2/

Το υποστηρικτικό υλικό απαρτίζεται από πέντε εξειδικευμένα κείμενα βάσης, κείμενα εισηγήσεων από πρόσφατη συναφή ημερίδα της ΓΓΙΦ (26/02/2019), καθώς και ενημερωτικό σημείωμα του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της ΓΓΙΦ για το νομοθετικό πλαίσιο αναφορικά με την ισότητα των φύλων στην εγχώρια τοπική αυτοδιοίκηση.

Τα ενδιαφέροντα στοιχεία που προκύπτουν από το σύνολο του υλικού σκιαγραφούν το προφίλ και τη θέση της σύγχρονης Ελληνίδας στην κοινωνία. Περαιτέρω, τα συναφή αριθμητικά δεδομένα καταδεικνύουν την έμφυλη ανισομέρεια στα κέντρα λήψης αποφάσεων σε πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο.

Ως εκ τούτου, συνιστούν πολύτιμο εργαλείο προς αξιοποίηση τόσο από τις ίδιες τις υποψήφιες των εκλογικών αναμετρήσεων, όσο και από το σύνολο των φορέων και συλλογικοτήτων που στηρίζουν την αύξηση της γυναικείας συμμετοχής σε θέσεις ευθύνης.

 

Πληροφορίες: http://www.isotita.gr/                                             Το  Γραφείο Τύπου, 1/4/2019

Τηλ 2131511102-103

Ε-mail: gramggif@isotita.gr

 

Comments are closed.