Δελτίο Τύπου – Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες της ΟΔΕ της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για την αντιμετώπιση της πορνείας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες της ΟΔΕ της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για την αντιμετώπιση της πορνείας

 

Προτάσεις για τον περιορισμό της  και την προστασία των γυναικών θυμάτων

 

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες της Ομάδας Διοίκησης Έργου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων του ΥΠ.ΕΣ, που συστήθηκε και συγκροτήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 807/31-3-2017 (AΔΑ Ω4Ζ3465ΧΘ7-ΨΥ8) απόφασης της Γενικής Γραμματέα Ισότητας των Φύλων.

Η ΟΔΕ είχε ως κύριο έργο την επεξεργασία και διατύπωση προτάσεων και νομοθετικών παρεμβάσεων στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για την ισότητα των φύλων, που θα προστατεύουν τις γυναίκες από τη βία και την εκμετάλλευση της πορνείας, τη μελέτη του σκανδιναβικού νομοθετικού μοντέλου αντιμετώπισης της πορνείας και την επεξεργασία και διατύπωση συναφών προτάσεων και νομοθετικών παρεμβάσεων.

Η αντιμετώπιση του θέματος  της νομοθεσίας  και της χάραξης εθνικής στρατηγικής για την καταπολέμηση της πορνείας, πρέπει να στοχεύει στον δομικό και λειτουργικό επαναπροσδιορισμό  της έννοιας  της  πορνείας  και  στην διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας  στην ελληνική κοινωνία, που δεν θα την  αντιμετωπίζει  ως «επιλογή» , αλλά ως  μια ακόμη μορφή βίας κατά των γυναικών και καταπάτηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Υπ’ αυτό το πρίσμα, η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, ως ο αρμόδιος κυβερνητικός μηχανισμός για την πάταξη των έμφυλων ανισοτήτων σε κάθε πτυχή του βίου μας, θα συνεχίσει να δίνει καθημερινές μάχες για την προστασία της γυναικείας αξιοπρέπειας και προσωπικότητας, ενώ πρόκειται να διοργανώσει και σχετική ημερίδα, που θα ανοίξει το δημόσιο διάλογο στο ζήτημα της πορνείας και στην ανάγκη για ριζική αναμόρφωση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου της πορνείας στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της υιοθέτησης των καλών πρακτικών του σκανδιναβικού μοντέλου αντιμετώπισης του φαινομένου.

Το πόρισμα της επιτροπής έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων ( http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2018/).

 

Πληροφορίες: http://www.isotita.gr/                             Το  Γραφείο Τύπου, 27/2/2018

Τηλ.: 2131511102

Ε-mail: gramggif@isotita.gr

Comments are closed.