Δελτίο Τύπου – Το πρωτόκολλο συνεργασίας της Γ.Γ.Ι.Φ. για την ένταξη των ωφελούμενων γυναικών στο Πρόγραμμα Υγεία για όλους

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Το πρωτόκολλο συνεργασίας της Γ.Γ.Ι.Φ. για την ένταξη των ωφελούμενων γυναικών

στο Πρόγραμμα «Υγεία για όλους»

 

Πρωτόκολλο συνεργασίας ανάμεσα στη Γ.Γ.Ι.Φ. και την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία “Εταιρεία πρόληψης και προαγωγής Υγείας  «Υγεία για όλους»” υπεγράφη στα γραφεία της ΓΓΙΦ την Πέμπτη, 5 Οκτωβρίου 2017.

Η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, Φωτεινή Κούβελα, υποδέχθηκε την κα Σωτηροπούλου, πρόεδρο της εταιρείας και, υπογράφοντας το εν λόγω Πρωτόκολλο, επισφράγισαν τη συνεργασία που είχε προηγηθεί ανάμεσα στους δύο φορείς.

Δεδομένης της πρόθεσης της ΓΓΙΦ να εντάξει στις δράσεις του Προγράμματος «Υγεία για όλους» ως ωφελούμενες γυναίκες που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, όπως γυναίκες Ρομά, κάτοικοι ορεινής Θράκης/Πομάκοι, άπορες/ανασφάλιστες, γυναίκες πρόσφυγες ή θύματα βίας, η συνεργασία στοχεύει στην ανάπτυξη αντίστοιχων δράσεων για την προστασία και την υποστήριξη αυτών των  γυναικών.

 Ειδικότερα, σκοπός της ως άνω συνεργασίας είναι η ανάπτυξη δικτύου υπηρεσιών υγείας για τις γυναίκες που βιώνουν δυσκολίες ένταξης στον κοινωνικό ιστό και προβλήματα με την ισότιμη και απρόσκοπτη πρόσβασή τους σε υπηρεσίες υγείας.

Περαιτέρω, το Πρωτόκολλο Συνεργασίας  αποσκοπεί στην άρση των προβλημάτων αυτών και τη συμμετοχή των ωφελούμενων από το πρόγραμμα γυναικών σε υπηρεσίες υγείας, προσφέροντας ενημέρωση, εκτίμηση των αναγκών υγείας τους, ιατρική περίθαλψη, αποκατάσταση και υποστήριξή τους και προσανατολισμό στις υπηρεσίες του συστήματος υγείας και κοινωνικής φροντίδας.

Συγκεκριμένα, οι δυο φορείς συμφώνησαν στην αμοιβαία συνεργασία για τις ωφελούμενες ως άνω γυναίκες και τα παιδιά τους και στην παροχή ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσιών υγείας, όπως: κλινική παιδιατρική εξέταση, εμβολιασμούς,  κλινική εξέταση ενηλίκων (παθολογικός – καρδιολογικός έλεγχος), γυναικολογική εξέταση(εξέταση μαστού, Test pap) και καταγραφή περιστατικών που χρήζουν άμεσης δευτεροβάθμιας περίθαλψης -προώθηση αυτών σε μονάδες Υγείας.

Το πρωτόκολλο συνεργασίας ισχύει για ένα έτος με δυνατότητα ισόχρονης επέκτασης και εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο της ανάπτυξης πολιτικών και δράσεων της ΓΓΙΦ για την υποστήριξη των γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες και βιώνουν τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, σε μια προσπάθεια ομαλής κοινωνικής ένταξής τους.

Πληροφορίες: http://www.isotita.gr/                              Το  Γραφείο Τύπου, 9/10/2017

Τηλ 2131511102

Ε-mail: gramggif@isotita.gr

Comments are closed.