Δελτίο Τύπου – Φιλοξενία από την Γ.Γ.Ι.Φ. του Προγράμματος Ανταλλαγής Καλών Πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε. για την Ισότητα των Φύλων

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Φιλοξενία από την Γ.Γ.Ι.Φ. του Προγράμματος Ανταλλαγής Καλών Πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε. για την Ισότητα των Φύλων

 

Στις 20 και 21 Φεβρουαρίου 2018, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανταλλαγής Καλών Πρακτικών μεταξύ των  κρατών μελών της Ε.Ε. για την ισότητα των φύλων, διοργανώθηκε διήμερη τεχνική συνάντηση με εκπροσώπους 14 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Βέλγιο, Κροατία, Φινλανδία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ισπανία, Σουηδία και Ελλάδα) με τίτλο «Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για τα θύματα βίας στο Άσυλο και στην Μετανάστευση».

Στο Πρόγραμμα Ανταλλαγής Καλών Πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων της Ε.Ε. (MLP in gender equality), που επικεντρώνει το ενδιαφέρον του σε μέτρα πολιτικής για την ισότητα των φύλων, με τη μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε., η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων παρουσίασε ως καλή πρακτική την διαδικασία παραπομπής γυναικών προσφύγων θυμάτων ή εν δυνάμει θυμάτων βίας και των παιδιών τους στο πανελλαδικό δίκτυο των 62 δομών των Συμβουλευτικών Κέντρων και των Ξενώνων Φιλοξενίας που εποπτεύονται από την ΓΓΙΦ.

Εκ μέρους της Γενικής Γραμματέα Ισότητας των Φύλων, Φωτεινής Κούβελα,  εκφωνήθηκε εισήγηση από συνεργάτιδά της.

Περαιτέρω, τα σημαντικότερα σημεία της τεχνικής συνάντησης συνοψίζονται στα παρακάτω:

 

  • Παρουσίαση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας «για την υιοθέτηση ενός Κοινού Πλαισίου Διαδικασιών εντοπισμού, παραπομπής και φιλοξενίας, αλλά και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Πανελλήνιο δίκτυο δομών της ΓΓΙΦ για την πρόληψη και καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών».
  • Παρουσίαση του πολιτικού και νομοθετικού πλαισίου συνεργασίας με τους συναρμόδιους Φορείς.
  • Αναφορά: α) στα προγράμματα επιμόρφωσης επαγγελματιών του πεδίου που έχουν γίνει από την ΓΓΙΦ σε συνεργασία με ΜΚΟ ή άλλους διεθνείς οργανισμούς, β) στις δράσεις ευαισθητοποίησης και διάχυσης του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, γ) σε άλλες δράσεις που υλοποιεί η ΓΓΙΦ σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής με στόχο την κοινωνική ενσωμάτωση των γυναικών προσφύγων και των παιδιών τους.
  • Λεπτομερής περιγραφή της διαδικασίας παραπομπής και της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και φιλοξενίας των γυναικών προσφύγων θυμάτων ή εν δυνάμει θυμάτων έμφυλης βίας και των παιδιών τους, καθώς και των γυναικών αρχηγών μονογονεϊκών οικογενειών.
  • Παρουσίαση της αξιολόγησης της καλής πρακτικής από Ανεξάρτητη Εμπειρογνώμονα.

 

Επίσης, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη των συμμετεχόντων στην Ανοικτή Δομή Φιλοξενίας Σχιστού, όπου παρουσιάστηκαν οι χώροι της δομής και οι ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες που παρέχονται στην ομάδα στόχο.

Η τεχνική συνάντηση ολοκληρώθηκε με την ανταλλαγή εμπειριών όλων των κρατών μελών στα αντίστοιχα θέματα και κατά το κλείσιμο των εργασιών επισημάνθηκε ότι η διαχείριση της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης αποτελεί μία ευρωπαϊκή πρόκληση, που απαιτεί τη συνεργασία και την ενεργή συμμετοχή όλων των κρατών μελών, όσο και των ευρωπαϊκών θεσμών, τόσο στην υποδοχή και προστασία των γυναικών προσφύγων, όσο και στα ζητήματα χρηματοδότησης των αναγκαίων δράσεων και πολιτικών.

 

  

 

Πληροφορίες: http://www.isotita.gr/                              Το Γραφείο Τύπου, 26/2/2018

Τηλ 2131511102

Ε-mail: gramggif@isotita.gr

 

Comments are closed.