Δημόσια διαβούλευση για τις πολιτικές μετανάστευσης εργατικού δυναμικού και την μπλέ κάρτα στην Ε.Ε.

Ιούν 02, 2015

adpolitis

ΔΙΕΘΝΗ

0

Σας γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε στις 27-5-2015 την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για τις πολιτικές μετανάστευσης εργατικού δυναμικού και την μπλε κάρτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να βελτιώσει το ισχύον καθεστώς της μπλε κάρτας της Ε.Ε. (αντίστοιχη με τη γνωστή «πράσινη κάρτα» των Η.Π.Α.), το οποίο έχει σκοπό να διευκολύνει τα άτομα υψηλής ειδίκευσης και των δύο φύλων που επιθυμούν να έλθουν να εργαστούν στα Κράτη-Μέλη, αλλά το οποίο προς το παρόν χρησιμοποιείται σπάνια. Η δημόσια διαβούλευση καλεί τους ενδιαφερόμενους φορείς (π.χ. μετανάστες/-τριες, εργοδότες/-τριες, Δημόσια Διοίκηση, συνδικαλιστικές οργανώσεις, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, γραφεία ευρέσεως εργασίας) να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με την μπλε κάρτα της Ε.Ε. και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να βελτιωθεί.

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2015 και διεξάγεται με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της συμπλήρωσης ενός ερωτηματολογίου, το οποίο είναι διαρθρωμένο σε επτά ενότητες: στοιχεία επικοινωνίας, προφίλ, αγορά εργασίας, διαθεσιμότητα πληροφοριών, ελκυστικότητα της Ε.Ε., μπλε κάρτα της Ε.Ε., επαγγελματικά προσόντα. Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Migr-Blue_Card_Consultation# .

Η δομή του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου είναι φιλική προς τον/την χρήστη/-τρια και δίνει τη δυνατότητα σταδιακής συμπλήρωσής του από όσους και όσες επισκέπτονται τον σχετικό ιστότοπο.

Αρμόδια διοικητική μονάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διεξαγωγή της δημόσιας διαβούλευσης έχει οριστεί η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, Μονάδα Β1 «Νόμιμη Μετανάστευση & Ενσωμάτωση».

Comments are closed.