Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Γ.Γ.Ι.Φ. για το βραβείο της κοινωνίας των πολιτών 2019 της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής υπέρ της γυναικείας χειραφέτησης

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή προκήρυξε το Βραβείο της Κοινωνίας των Πολιτών για το έτος 2019. Το φετινό θέμα είναι «Περισσότερες γυναίκες στην ευρωπαϊκή κοινωνία και οικονομία».

Το βραβείο θα τιμήσει καινοτόμες πρωτοβουλίες και έργα που αποσκοπούν στην επίτευξη ίσων ευκαιριών για γυναίκες και άνδρες και στην εξασφάλιση της ίσης μεταχείρισής τους σε όλους τους τομείς της οικονομικής και της κοινωνικής ζωής.

Για το Βραβείο της Κοινωνίας των Πολιτών που απονέμει η ΕΟΚΕ, μπορούν να διαγωνιστούν όλες οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που εδρεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δραστηριοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο. Μπορούν επίσης να διαγωνιστούν και απλοί ιδιώτες. Για τη διασφάλιση της επιλεξιμότητάς τους, οι πρωτοβουλίες ή τα έργα πρέπει να έχουν ήδη υλοποιηθεί ή να βρίσκονται υπό εξέλιξη.

Θα απονεμηθούν συνολικά 50.000 ευρώ σε πέντε, κατ’ ανώτατο όριο, νικητές/-τριες. Η τελική προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας είναι η 6η Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 10.00 και η τελετή απονομής των βραβείων θα πραγματοποιηθεί στις 12 Δεκεμβρίου 2019 στις Βρυξέλλες.

Αξίζει να επισημανθεί ότι το Βραβείο της Κοινωνίας των Πολιτών, το οποίο διοργανώνεται για ενδέκατη συνεχή χρονιά, θεσμοθετήθηκε από την ΕΟΚΕ με σκοπό την επιβράβευση και την ενθάρρυνση πρωτοβουλιών και επιτευγμάτων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών ή/και απλών ιδιωτών που συνέβαλαν σημαντικά στην προώθηση των κοινών αξιών που προάγουν την ευρωπαϊκή συνοχή και ολοκλήρωση. Το 2018 το βραβείο επικεντρώθηκε στις ταυτότητες, τις ευρωπαϊκές αξίες και την πολιτιστική κληρονομιά στην Ευρώπη.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, ακολουθεί σχετικό πληροφοριακό υλικό της ΕΟΚΕ.

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

 

Press Release – el

Comments are closed.