Διαδικτυακή Ενημερωτική Ημερίδα με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Υποστήριξη της Γυναίκας Επιχειρηματία στο Σύγχρονο Επιχειρείν: Ο ρόλος και η σημασία των δικτύων προώθησης της γυναικείας επιχειρηματικότητας»

Comments are closed.