Διεθνής αναγνώριση του έργου της Γ.Γ.Ι.Φ. στον τομέα της έμφυλης βίας

Φεβ 02, 2016

adpolitis

ΔΙΕΘΝΗ

0

Σας γνωρίζουμε ότι το Εθνικό Πρόγραμμα Δράσης για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, το οποίο εκπονήθηκε και υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α., εξασφάλισε μία ακόμα διεθνή αναγνώριση στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Πιο συγκεκριμένα:

Η 60ή Σύνοδος της Επιτροπής του Ο.Η.Ε. για το Καθεστώς των Γυναικών, η οποία θα διεξαχθεί στην έδρα του Οργανισμού στη Νέα Υόρκη το διάστημα 14-24 Μαρτίου 2016, θα εξετάσει, μεταξύ άλλων, την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στον πλανήτη αναφορικά με την εξάλειψη και την πρόληψη όλων των μορφών βίας σε βάρος των γυναικών και των κοριτσιών. Η συγκεκριμένη θεματική της Συνόδου εμπίπτει στη διαδικασία παρακολούθησης της εφαρμογής των Συμπερασμάτων της 57ης Συνόδου της Επιτροπής με το ίδιο θέμα.

Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών εκπόνησε σχετική Έκθεση, η οποία θα αποτελέσει το κείμενο βάσης των διαβουλεύσεων και των εργασιών τον προσεχή Μάρτιο στον Ο.Η.Ε. Η Έκθεση έχει κυκλοφορήσει στις έξι γλώσσες εργασίας των Ηνωμένων Εθνών (αγγλική, γαλλική, ισπανική, ρωσική, αραβική και κινέζικη) και η αγγλική έκδοση είναι συνολικής έκτασης δεκαεννέα σελίδων. Η Έκθεση αποτελείται από 93 παραγράφους και διαρθρώνεται σε τρία μέρη: Εισαγωγή (παράγραφοι 1-8), Ληφθείσες Δράσεις σε συνέχεια των Συμφωθηνέντων Συμπερασμάτων της 57ης Συνόδου (παράγραφοι 9-78), Συμπεράσματα και Συστάσεις (παράγραφοι 79-93).

Το εν λόγω έγγραφο περιλαμβάνει καλές πρακτικές χωρών από όλη την υφήλιο στον αγώνα για την αντιμετώπιση του ειδεχθούς φαινομένου της έμφυλης βίας. Ο Ο.Η.Ε. επέλεξε μόλις 42 Κράτη από όλες τις γεωγραφικές περιοχές, μεταξύ των οποίων είναι και η Ελλάδα. Ειδικά από την αναπτυγμένη ζώνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν συμπεριληφθεί δράσεις από τις εξής χώρες: Αυστρία, Βουλγαρία, Τσεχία, Φινλανδία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Σλοβενία, Σουηδία και Μεγάλη Βρετανία (14 Κράτη-Μέλη σε σύνολο 28).

Στην παράγραφο 65 υπάρχει αναφορά στην αναγκαιότητα και τη χρησιμότητα των δράσεων κατάρτισης και ενδυνάμωσης του προσωπικού όλων των εμπλεκόμενων φορέων που προσφέρουν υπηρεσίες σε γυναίκες θύματα βίας (π.χ. αστυνομία, δικαστήρια, νοσοκομεία, δομές πρόνοιας). Το Εθνικό Πρόγραμμα Δράσης της Γ.Γ.Ι.Φ. περιλαμβάνει τέτοιες δράσεις και ο Ο.Η.Ε. έχει συμπεριλάβει τη χώρα μας στα καλά παραδείγματα της ενότητας «Πολυτομεακές Υπηρεσίες, Προγράμματα και Απαντήσεις». Η διατύπωση της παραγράφου είναι η εξής:

Training and capacity-building of service providers from different sectors remain a priority for many States (Colombia, Greece, Italy, the Philippines, Slovenia, Sweden, Switzerland, Turkey and the United States).

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, ακολουθεί ο σχετικός σύνδεσμος του επίσημου εγγράφου από τον ιστότοπο του Ο.Η.Ε.:

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.6/2016/4 .

Συμπερασματικά, η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων εργάζεται με μεθοδικότητα, επιμονή και συνέπεια για την ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο  και αξιοποιεί όλα τα εργαλεία στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών. Είναι άκρως ενθαρρυντικό που και στον τομέα της έμφυλης βίας οι προσπάθειες και το έργο της Γ.Γ.Ι.Φ. σε πολιτικό και υπηρεσιακό επίπεδο αναγνωρίζονται προς όφελος όχι μόνο της δημόσιας διοίκησης αλλά και της ίδιας της Ελλάδας σε καιρούς έντονης αμφισβήτησης (το έγγραφο του Ο.Η.Ε. δεν αναφέρει «Γ.Γ.Ι.Φ.» αλλά «Ελλάδα/Greece»).

Comments are closed.