Διεθνής Πρωτοβουλία στο πλαίσιο του ΟΗΕ για την Ισότητα των Φύλων στα χρηματιστήρια

Μαΐ 21, 2015

adpolitis

ΔΙΕΘΝΗ

0

Σας γνωρίζουμε ότι το 2009 ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ξεκίνησε μία πρωτοβουλία με θέμα την αειφορία στα χρηματιστήρια. Η εν λόγω πρωτοβουλία αποτελεί μία παγκόσμια πλατφόρμα ανταλλαγής καλών πρακτικών, ιδεών και απόψεων με στόχο την ανάπτυξη της οικονομίας και των αγορών σε ένα πλαίσιο αξιών και κανόνων με σεβασμό στον άνθρωπο, ενώ έμφαση δίνεται στην περιβαλλοντική, κοινωνική και εταιρική διακυβέρνηση των εισηγμένων εταιρειών. Τον Μάρτιο του 2015 διοργανώθηκε μία σειρά κοινών δράσεων ενόψει της συμπλήρωσης είκοσι χρόνων από την 4η Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες (Πεκίνο, 1995). Πιο συγκεκριμένα, έξι Χρηματιστήρια ένωσαν τις δυνάμεις τους για να αναδείξουν το έλλειμμα συμμετοχής των γυναικών στο χώρο των επιχειρήσεων και να ευαισθητοποιήσουν την παγκόσμια κοινότητα για άμεση υιοθέτηση πολιτικών και λήψη μέτρων υπέρ της ουσιαστικής ισότητας των φύλων στις επιχειρήσεις. Στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία του Μαρτίου συμμετείχαν τα Χρηματιστήρια της Βομβάης, της Κωνσταντινούπολης, του Καΐρου, της Νέας Υόρκης (Nasdaq), της Νιγηρίας και της Στοκχόλμης.

Η Έκθεση της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD) έτους 2014 δεν αφήνει περιθώρια για εφησυχασμό. Σε ένα κείμενο συνολικής έκτασης 54 σελίδων στην αγγλική γλώσσα, αποτυπώνεται η ανάγκη ένταξης της διάστασης του φύλου σε όλα τα επίπεδα της παγκόσμιας οικονομίας αφενός και αφετέρου ενδυνάμωσης της θέσης των γυναικών σε όλες τις εκφάνσεις της δημόσιας και της ιδιωτικής ζωής. Τα στατιστικά στοιχεία είναι αμείλικτα:

– το 70% των φτωχών σε όλο τον κόσμο είναι γένος θηλυκού

– το 63,8% των αναλφάβητων ενηλίκων είναι γυναίκες

– το χάσμα μεταξύ γυναικών και ανδρών στον τομέα της απασχόλησης αγγίζει το 25% σε βάρος των γυναικών

– μόλις το 2% της γης παγκοσμίως ανήκει στην ιδιοκτησία των γυναικών

– μόλις το 10% του παγκόσμιου εισοδήματος ανήκει στις γυναίκες

– το ποσοστό των γυναικών στα Κοινοβούλια είναι περίπου 20%.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, ακολουθούν οι εξής σύνδεσμοι:

α) επικαιροποιημένο δισέλιδο έντυπο στην αγγλική γλώσσα για την Πρωτοβουλία με θέμα τα Αειφόρα Χρηματιστήρια «Sustainable Stock Exchanges Initiative»

http://www.sseinitiative.org/wp-content/uploads/2015/04/Brochure-SSE-2015-51.pdf

β) Έκθεση έτους 2014 της εξειδικευμένης Οργάνωσης στο Σύστημα του Ο.Η.Ε. UNCTAD (εδρεύει στη Γενεύη) με θέμα τις επενδύσεις και το φύλο

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaeia2014d4_en.pdf .

Comments are closed.