Διεθνής Συνάντηση Υψηλού Επιπέδου για το ρόλο των Γυναικών στην Αειφόρο Ανάπτυξη (Ρίγα, 2-3-2015)

Μαρ 03, 2015

adpolitis

ΔΙΕΘΝΗ

0

Σας γνωρίζουμε ότι το 2015 είναι μία ιδιαίτερη χρονιά για την ανάπτυξη. Είναι το πρώτο Ευρωπαϊκό Έτος που ασχολείται με την εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον ρόλο της Ευρώπης στην παγκόσμια σκηνή. Αποτελεί μοναδική ευκαιρία για όλες τις ευρωπαϊκές αναπτυξιακές οργανώσεις να δείξουν ότι αφενός η Ευρώπη έχει δεσμευτεί για την εξάλειψη της φτώχειας στον κόσμο και, αφετέρου, να εμπνεύσουν περισσότερους Ευρωπαίους να ενδιαφερθούν και να δραστηριοποιηθούν για την ανάπτυξη. Το 2015 είναι επίσης η χρονιά ορόσημο για την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας, οι οποίοι είχαν αποφασιστεί το 2000. Είναι επίσης η χρονιά κατά την οποία η διεθνής κοινότητα θα συμφωνήσει για ένα μελλοντικό παγκόσμιο πλαίσιο εξάλειψης της φτώχειας και δημιουργίας βιώσιμης ανάπτυξης. Το μήνυμα του Ευρωπαϊκού Έτους είναι το εξής: «ο κόσμος μας, η αξιοπρέπειά μας, το μέλλον μας».

Κάθε μήνας του «Ευρωπαϊκού Έτους για την Ανάπτυξη» είναι αφιερωμένος σε συγκεκριμένο θέμα. Ο Μάρτιος είναι αφιερωμένος στα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών. Σε αυτό το πλαίσιο, η Λετονική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης διοργάνωσε στη Ρίγα στις 2-3-2015 μία Συνάντηση Υψηλού Επιπέδου με θέμα τη σχέση μεταξύ της οικονομικής χειραφέτησης των γυναικών και της αειφορίας του πλανήτη. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Λετονίας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσκάλεσαν ένα ευρύ φάσμα εκπροσώπων από φορείς της διεθνούς κοινότητας, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα της προάσπισης των δικαιωμάτων των γυναικών και της ενίσχυσης της θέσης του γυναικείου πληθυσμού σε όλες τις εκφάνσεις της δημόσιας και της ιδιωτικής ζωής.

Το μήνυμα της Συνάντησης αποτυπώνεται ξεκάθαρα στην ακόλουθη διαπίστωση του ΟΗΕ: εάν οι γυναίκες είχαν τις ίδιες θέσεις εργασίας με τους άνδρες, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν στις αναπτυσσόμενες χώρες θα κατέγραφε μία αύξηση της τάξης του 13%, ενώ η ίση πρόσβαση των γυναικών στην αξιοποίηση της γης και στον τραπεζικό τομέα μέσω των μικροπιστώσεων θα οδηγούσε σε αύξηση 20% του συνολικού ΑΕΠ των χωρών της Αφρικής.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, ακολουθεί ο σύνδεσμος με το δελτίο τύπου της χθεσινής εκδήλωσης στη λετονική πρωτεύουσα:

https://eu2015.lv/news/media-releases/760-women-have-the-potential-to-facilitate-economic-growth-and-prosperity .

Comments are closed.