Εκδήλωση ενημέρωσης και δικτύωσης με τίτλο «Η Ισότητα των Φύλων: Η Κοινωνία των Πολιτών σε πρώτο πλάνο»

Η Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, διοργανώνει εκδήλωση ενημέρωσης και δικτύωσης με τίτλο ‘’Η Ισότητα των Φύλων: Η Κοινωνία των Πολιτών σε πρώτο πλάνο’’ στις 12 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη, στις 18.00, στο ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens (Μεγ. Αλεξάνδρου 2, Αθήνα) .

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση και η δικτύωση με τους φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών  πάνω σε τρέχοντα και καίρια ζητήματα σχετικά με την ισότητα των φύλων, την γυναικεία επιχειρηματικότητα και εργασία, την έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία καθώς και την επίτευξη εξισορρόπησης οικογενειακής/προσωπικής ζωής με την επαγγελματική.

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στα πλαίσια πέντε (5) Θεματικών ενοτήτων που διαμορφώνονται ως εξής :

  •  Θεματική 1Έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία. Θέματα συζήτησης : Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και ποιες είναι οι υποχρεώσεις της Ελλάδας έναντι της, τρόποι εξάλειψης της βίας, συνεργασίες και περαιτέρω δράσεις.
  • Θεματική 2Εναρμόνιση οικογενειακής/προσωπικής ζωής με την επαγγελματική. Θέματα συζήτησης: Το Work-life Balance Directive της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς θα εφαρμοστεί στην Ελλάδα, καλές πρακτικές και πώς μπορούν να εφαρμοστούν ευρύτερα, προτάσεις βελτίωσης.
  • Θεματική 3-Ενδυνάμωση των γυναικών στον εργασιακό χώρο. Θέματα συζήτησης:  Αγορά εργασίας, αναζήτηση εργασίας, γυναικεία επιχειρηματικότητα, προκλήσεις στον εργασιακό/επιχειρηματικό χώρο, ανάπτυξη δεξιοτήτων αναζήτησης εργασίας, γυναίκες σε θέσεις ευθύνης, gender pay gap.
  • Θεματική 4Digital skills και Life-Long Learning στον 21ο Αιώνα. Θέματα συζήτησης: Εκπαίδευση γυναικών στις νέες τεχνολογίες ανά βιομηχανία/κλάδο δραστηριότητας, σημασία της εν λόγω εκπαίδευσης, προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, πώς οι νέες δεξιότητες ωφελούν την επαγγελματική εξέλιξη, STEMs
  • Θεματική 5Γυναίκες και Πράσινη Οικονομία. Θέματα συζήτησης: η ενίσχυση της ηγεσίας των γυναικών μέσω εναλλακτικών μοντέλων οικονομίας, ισότητα των φύλων στον κλάδο της πράσινης επιχειρηματικότητας, κοινωνική επιχειρηματικότητα στα πλαίσια της πράσινης οικονομίας (recycling, up-cycling, down-cycling) .

Comments are closed.