Ενημερωτική έκθεση για τη συμμετοχή της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στην προπαρασκευαστική συνάντηση στο ΥΠ.ΕΞ. για την 40η Γενική Διάσκεψη της UNESCO

Την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών με πρωτοβουλία της «Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO» προπαρασκευαστική συνάντηση για την 40η Γενική Διάσκεψη της UNESCO. Η Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων εκπροσωπήθηκε σε πολιτικό και υπηρεσιακό επίπεδο (Γραφείο κας Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. και ο αρμόδιος Διευθυντής Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων). Τα κύρια σημεία της συνάντησης συνοψίζονται ως εξής:

Η Γενική Διάσκεψη της Εκπαιδευτικής, Επιστημονικής και Πολιτιστικής Οργάνωσης του Συστήματος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών πραγματοποιείται κάθε διετία στην έδρα της Οργάνωσης στο Παρίσι. Η UNESCO έχει 193 Κράτη-Μέλη και 11 Συνδεδεμένα-Μέλη μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ και του Ισραήλ το 2018 για πολιτικούς λόγους (αναγνώριση της Παλαιστίνης ως Κράτους-Μέλους της UNESCO). Γενική Διευθύντρια έχει εκλεγεί η  Audrey Azoulay, πρώην Υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας επί Προεδρίας Φ.Ολάντ. Την περίοδο 2015-2019 η Ελλάδα συμμετέχει στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της UNESCO μέσω της Μόνιμης Αντιπροσωπείας στο Διεθνή Οργανισμό.

Η ισότητα των φύλων αποτελεί «παγκόσμια προτεραιότητα» για την UNESCO και γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο συμμετέχουμε στην «Ελληνική Εθνική Επιτροπή UNESCO», η οποία εποπτεύεται από το Υπουργείο Εξωτερικών. Η δεύτερη «παγκόσμια προτεραιότητα» είναι η Αφρική.

Επισημαίνεται ότι οι Εθνικές Επιτροπές, ως εθνικοί φορείς συνεργασίας, απαρτίζονται από διανοούμενους/-ες, ακαδημαϊκούς και επιστήμονες/-ισσες που συμβάλουν στην εκπόνηση, εξέλιξη και υλοποίηση των προγραμμάτων της Οργάνωσης, καθώς και στη διάδοση του έργου αυτής στις χώρες τους με διαλέξεις, δημοσιεύσεις, εκθέσεις κλπ. Ταυτόχρονα, διαδραματίζουν συμβουλευτικό ρόλο στις Κυβερνήσεις των χωρών τους επί θεμάτων που ανάγονται στην UNESCO.

Η 40η Γ.Δ. θα διεξαχθεί το χρονικό διάστημα 12-27 Νοεμβρίου 2019 και οι εργασίες διαρθρώνονται σε έξι βασικές Επιτροπές:

α) Εκπαίδευση

β) Φυσικές Επιστήμες

γ) Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Επιστήμες

δ) Πολιτισμός

ε) Επικοινωνία & Πληροφορία

στ) Διαχείριση Ανθρωπίνων & Οικονομικών Πόρων του Οργανισμού και Εξωτερικές Σχέσεις.

Σε πολιτικό επίπεδο συγκρατούμε τα fora παιδείας και πολιτισμού με τη συμμετοχή των αντίστοιχων Υπουργών των Κρατών-Μελών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη χώρα μας έχει η απονομή του βραβείου «Μελίνα Μερκούρη» για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς την 13 Νοεμβρίου 2019 από τον Έλληνα Πρωθυπουργό και τη Γενική Διευθύντρια της UNESCO. Επιπλέον, η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην UNESCO θα προεδρεύσει στην Επιτροπή Προϋπολογισμού & Προγραμμάτων.

Κατά τη διάρκεια της προπαρασκευαστικής συνάντησης οι εκπρόσωποι φορέων παρουσίασαν δράσεις τους στο πλαίσιο της εν λόγω Οργάνωσης. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα ακόλουθα:

α) η Έδρα της UNESCO/Διεθνές Δίκτυο Κέντρων Υδάτων-Περιβάλλοντος για τα Βαλκάνια για τη «Βιώσιμη Διαχείριση Υδατικών Πόρων και Επίλυση Διενέξεων» του ΑΠΘ στο πλαίσιο του Διεθνούς Υδρολογικού Προγράμματος (συγκριτικό πλεονέκτημα του ΑΠΘ λόγω της ενασχόλησης 13 Πανεπιστημιακών Τμημάτων του ΑΕΙ με το ζήτημα της διαχείρισης των υδάτων υπέρ της βιώσιμης ανάπτυξης – έμφαση δίνεται στην αειφόρο διαχείριση των διακρατικών υδάτων στα Βαλκάνια και στη Μεσόγειο)

β) το αίτημα του Υπουργείου Πολιτισμού για τη συμπερίληψη του Φρουρίου της Σπιναλόγκα στον κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO

γ) η ψήφιση της «Χάρτας της Θεσσαλονίκης» για τα βυζαντινά μνημεία το Νοέμβριο του 2018

δ) η υλοποίηση προγράμματος από το Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) και το «Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο» της Κρήτης για την προστασία των καμπαναριών στην Κρήτη από τους σεισμούς

ε) η άρνηση της UNESCO να συμπεριλάβει τον «Ολυμπιακό Ύμνο» του Κερκυραίου συνθέτη Σπύρου Σαμάρα σε ποίηση και στίχους του Κωστή Παλαμά για τους πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες (Αθήνα 1896) στον Παγκόσμιο Κατάλογο Μνημείων με την αιτιολογία ότι η εν λόγω δημιουργία είναι τοπικής εμβέλειας

στ) η συμπερίληψη του πάπυρου του Δερβενίου στον Παγκόσμιο Κατάλογο Μνημείων με το σκεπτικό ότι είναι ο μοναδικός πάπυρος που έχει βρεθεί στην Ευρώπη – ο «Πάπυρος του Δερβενίου» αποτελεί το αρχαιότερο βιβλίο της Ευρώπης και το 2015 εγγράφηκε από την UNESCO στον κατάλογο «Μνήμη του Κόσμου».

Όσον αφορά τη Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ., οι παρεμβάσεις μας αφορούσαν στον εποικοδομητικό ρόλο του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στην προώθηση των πολιτικών της UNESCO εντός Ελλάδας, καθώς και στην ενεργητική παρουσία μας στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της έρευνας με εξειδικευμένες πολιτικές και δράσεις με έμφυλη διάσταση. Η πλέον πρόσφατη συμμετοχή της Υπηρεσίας μας σε Γενική Διάσκεψη της UNESCO ήταν το 2015, ενώ για φέτος δεν προγραμματίζεται συμμετοχή της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. λόγω δημοσιονομικών περιορισμών.

Τόσο η Πρόεδρος όσο και το στελεχιακό δυναμικό της Ε.Ε.Ε. UNESCO ευχαρίστησαν θερμά τη διμελή αντιπροσωπεία της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. και εξέφρασαν επαινετικά σχόλια προς την ηγεσία της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων για την ποιοτική συνεισφορά της στο πλαίσιο της Διεθνούς Οργάνωσης.

Για την πληρότητα του φακέλου, επισυνάπτεται η άκρως κατατοπιστική έκθεση πεπραγμένων για τη συμμετοχή του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στην 38η Γενική Διάσκεψη (Παρίσι, Νοέμβριος 2015).

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

Comments are closed.