Ενημερωτικό έντυπο της Αρχής Ισότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας με τίτλο «Έγκυος; Λεχώνα; Νέα μητέρα; Γνωρίζεις τα δικαιώματά σου;»

ΣΧΕΤ.: Το από 5-10-2016 ηλεκτρονικό μήνυμα του Ερευνητικού Κέντρου Ισότητας Φύλου (ΕΚΙΦ) της Κύπρου.

 

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού και στο πλαίσιο ανάπτυξης της διμερούς συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και της Κύπρου στον τομέα της ισότητας των φύλων, σας γνωρίζουμε ότι το Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου (ΕΚΙΦ) της Κύπρου κοινοποίησε στη Διεύθυνση Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. το ενημερωτικό έντυπο της Αρχής Ισότητας του Γραφείου της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας με τίτλο «Έγκυος; Λεχώνα; Νέα μητέρα; Γνωρίζεις τα δικαιώματά σου;»:

http://www.ombudsman.gov.cy/ombudsman/ombudsman.nsf/All/04ABDD0F35C69916C2257FF6003CAFAA/$file/PREGNANCY%20BOOKLET%20FOR%20WEB%20SPREADS%20correction.pdf .

 

Το εννεασέλιδο έντυπο περιλαμβάνει με εύληπτο τρόπο τις διατάξεις της κυπριακής νομοθεσίας, στη βάση των οποίων προστατεύονται η έγκυος εργαζόμενη και η μητέρα (φυσική και θετή), καθορίζονται οι υποχρεώσεις των εργοδοτών/-τριών, κατοχυρώνεται η άδεια μητρότητας και οι διευκολύνσεις για τις μητέρες εργαζόμενες για σκοπούς φροντίδας των παιδιών και απαγορεύεται η απόλυση των ιδίων. Η έκδοση του συγκεκριμένου οδηγού εντάσσεται στην ενημερωτική εκστρατεία, η οποία πραγματοποιείται στην Κύπρο μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης το χρονικό διάστημα 6 Σεπτεμβρίου έως 14 Οκτωβρίου 2016,

με σκοπό να ενημερωθούν οι εργαζόμενες για τα δικαιώματα τους, καθώς και οι εργοδότες/-τριες για τις υποχρεώσεις τους όπως αυτές προκύπτουν από τη σχετική νομοθεσία.

 

Αξίζει να επισημανθεί ότι το 25% των καταγγελιών που υποβλήθηκαν στην Αρχή Ισότητας της Κύπρου την τελευταία πενταετία σχετίζονταν με διακρίσεις λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητας, με ενδεικτικότερες τις καταγγελίες που αφορούσαν την απόλυση εγκύων εργαζομένων, καθώς και καταγγελίες που σχετίζονταν με τις άδειες ασθενείας λόγω εγκυμοσύνης ή το επίδομα μητρότητας. Διαπιστώθηκε επίσης ότι σημαντικός αριθμός γυναικών εργαζομένων που αποτείνονταν στο Γραφείο της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δεν ήταν επαρκώς ενήμερες για τα δικαιώματα των ιδίων και τις υποχρεώσεις των εργοδοτών/-τριών.

 

Η συγκεκριμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Οικονομία» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Αφήστε μια απάντηση