Επιμόρφωση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα Ισότητας των Φύλων και έμφυλων διακρίσεων

Στο πλαίσιο υλοποίησης του από 14-7-2015 Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., της Γ.Γ.Ι.Φ. και του Κ.Ε.Θ.Ι., σας γνωρίζουμε ότι θα πραγματοποιηθούν ημερίδες και επιμορφωτικά προγράμματα για εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέματα ισότητας των φύλων και έμφυλων διακρίσεων .
Πιο συγκεκριμένα, το τρίμηνο Φεβρουαρίου-Απριλίου 2016 θα διεξαχθούν τέσσερις ημερίδες στις πόλεις Αθήνα, Λαμία, Πάτρα και Ηράκλειο, καθώς και έντεκα επιμορφωτικά προγράμματα διάρκειας 21 ωρών σε οκτώ πόλεις της Ελλάδας το τετράμηνο Φεβρουαρίου-Μαΐου 2016.

Αφήστε μια απάντηση