Ετήσια Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ισότητα μεταξύ Γυναικών και Ανδρών στην Ε.Ε.

Μαρ 06, 2015

adpolitis

ΔΙΕΘΝΗ

0

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας (8 Μαρτίου), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποίησε στις 5-3-2015 την Ετήσια Έκθεση για την Ισότητα μεταξύ Γυναικών και Ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για μία έκδοση συνολικής έκτασης 64 σελίδων στην αγγλική γλώσσα με σημαντικό αριθμό στατιστικών στοιχείων της EUROSTAT, όπου αποτυπώνεται η κατάσταση στον τομέα της ισότητας των φύλων στα 28 Κράτη-Μέλη για το έτος 2014:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/annual_reports/150304_annual_report_2014_web_en.pdf .

Στον πρόλογο της έκδοσης η αρμόδια Επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων Vera Jourova τονίζει με έμφαση ότι δεν μπορεί να μην αξιοποιείται πλήρως το δυναμικό του 50% του πληθυσμού της Ευρώπης και δεσμεύεται ότι η Ε.Ε. θα συνεχίσει με συνέπεια, πρόγραμμα και αποφασιστικότητα να εργάζεται για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών. Την ίδια ημέρα δημοσιοποιήθηκαν και τα ευρήματα της έρευνας του Ευρωβαρόμετρου, σύμφωνα με τα οποία οι πολίτες της Ένωσης σε ποσοστό 76% πιστεύουν ότι η ισότητα των φύλων πρέπει να αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για την Ε.Ε. στο σύνολό της.

Ακολουθούν ορισμένα χρήσιμα και άκρως ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία από την Ετήσια Έκθεση της Επιτροπής:

– γυναικεία απασχόληση στην Ευρώπη των 28 το 2013: 62,6% (Ελλάδα 43,3%),

– απασχόληση ανδρών στην Ευρώπη των 28 το 2013: 74,2% (Ελλάδα 62,7%),

– μισθολογικό κενό μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ε.Ε. το 2013: 16,4% (δεν καταγράφονται στοιχεία για την Ελλάδα),

– συνταξιοδοτικό κενό μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ε.Ε. το 2012: 38,5% (Ελλάδα 25,1%),

– συμμετοχή των γυναικών στα Εθνικά Κοινοβούλια στην Ευρώπη των 28 το 2014: 28% (Ελλάδα 21%),

– συμμετοχή των γυναικών στα Διοικητικά Συμβούλια των μεγαλύτερων δημοσίων εισηγμένων επιχειρήσεων στην Ευρώπη των 28 για το 2014: 20% (Ελλάδα 9%),

– πρόωρη διακοπή της φοίτησης στο σχολείο στην Ευρώπη των 28 το 2013: γυναίκες 10,2% και άνδρες 13,6% (Ελλάδα 7,5% και 12,7% αντίστοιχα).

Comments are closed.