Ευρωπαϊκή προβολή του προγράμματος της Γ.Γ.Ι.Φ. για την Προώθηση των Γυναικών στα Οικονομικά Κέντρα Λήψης Αποφάσεων

Μαρ 26, 2015

adpolitis

ΔΙΕΘΝΗ

0

Σας γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόλις δημοσιοποίησε ένα δισέλιδο ενημερωτικό έντυπο με θέμα τα προγράμματα που υλοποιούνται στα Κράτη-Μέλη της Ένωσης με χρηματοδότηση από την Ε.Ε. και αφορούν τη συμμετοχή των γυναικών στα οικονομικά κέντρα λήψης αποφάσεων:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/gender_balance_decision_making/150305_projects_women_dm_en.pdf .

Η ενημερωτική έκδοση της Ε.Ε. μηνός Μαρτίου 2015 περιλαμβάνει τέσσερα Προγράμματα από ισάριθμες χώρες (Σλοβενία, Ιταλία, Κροατία και Ελλάδα). Ειδικά για τη χώρα μας, υπάρχει παρουσίαση του Προγράμματος με τίτλο «Θετικές Δράσεις για την Προώθηση των Γυναικών στα Οικονομικά Κέντρα Λήψης Αποφάσεων», το οποίο υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. και την ΕΥΣΥΔΕ ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. (Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα – ΕΣΠΑ) με τη συμμετοχή δύο σημαντικών κοινωνικών εταίρων, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ/ΓΣΕΒΕΕ). Η έναρξη του Προγράμματος πραγματοποιήθηκε με τη διοργάνωση Συνεδρίου στην Αθήνα στις 28-4-2014 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2015.

Comments are closed.