Ημερίδα ΓΓΙΦ για την Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης: Έναρξη ισχύος της στην Ελλάδα -10.10

Η Ημερίδα της ΓΓΙΦ για την Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης –

Έναρξη ισχύος της στην Ελλάδα: Από την θεωρία στην πράξη

 

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ), στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου µε τίτλο: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» του Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, θα πραγματοποιήσει Ημερίδα με θέμα: «Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης). Έναρξη ισχύος της στην Ελλάδα: Από την θεωρία στην πράξη».

 

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2018 με ώρα έναρξης στις 10:00, στο Αμφιθέατρο της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας – Φραγκούδη 11 & Αλεξ. Πόντου, Καλλιθέα και ΕΙΣΟΔΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗ.

Με τη λήξη της Ημερίδας, θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

 

Στόχος της εν λόγω ημερίδας είναι η εστίαση στις επιμέρους πτυχές που συνθέτουν την «Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας» (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης), προκειμένου να αναδυθούν οι παράμετροι που ορίζουν την έναρξη ισχύος της στην Ελλάδα και να διαφανεί το πέρασμα μιας τόσο σημαντικής για τα θέματα ισότητας Σύμβασης από την θεωρία στην πράξη.

 

 

Πληροφορίες: http://www.isotita.gr/                                          Το  Γραφείο Τύπου, 2/10/2018

Τηλ. 213 15 11 102

Ε-mail: gramggif@isotita.gr

Comments are closed.