Η εξέλιξη της ανεργίας των γυναικών τον μήνα Νοέμβριο την εξαετία 2010-2015 (ΕΛΣΤΑΤ, Φεβρουάριος 2016)

Σας γνωρίζουμε ότι η Διεύθυνση Στατιστικών Πληθυσμού & Αγοράς Εργασίας της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) δημοσιοποίησε στις 11 Φεβρουαρίου 2016 τα βασικά ευρήματα της έρευνας εργατικού δυναμικού σχετικά με τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον μήνα Νοέμβριο 2015. Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας ανήλθε στο 24,6%.

Η επτασέλιδη ανακοίνωση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πίνακα με τίτλο «Ποσοστό Ανεργίας κατά Φύλο: Νοέμβριος 2010-2015» (σελίδα 2), από τον οποίο προκύπτει η αρνητική πρωτιά των γυναικών έναντι των ανδρών στην ανεργία:

– 2010: άνδρες 11,5% και γυναίκες 17,9%

– 2011: άνδρες 17,7% και γυναίκες 24,3%

– 2012: άνδρες 23,7% και γυναίκες 30,1%

– 2013: άνδρες 24,6% και γυναίκες 31,7%

– 2014: άνδρες 22,9% και γυναίκες 29,6%

– 2015: άνδρες 20,8% και γυναίκες 29,3%.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, ακολουθεί ο σύνδεσμος από τον ιστότοπο της ΕΛΣΤΑΤ με το σύνολο των στατιστικών στοιχείων της εν λόγω έρευνας εργατικού δυναμικού:

http://www.statistics.gr/documents/20181/9c338875-64f3-4ba5-987f-a0511aad00c0 .

Αφήστε μια απάντηση