Η επιβράβευση της δημόσιας εικόνας της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσα από τις δράσεις μηνός Ιουνίου 2017

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. υλοποίησε τον μήνα Ιούνιο 2017 ένα ευρύ πρόγραμμα δημόσιων δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, το οποίο ενίσχυσε το προφίλ της Υπηρεσίας μας εντός και εκτός Ελλάδας. Εκτός από όλες τις υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ., της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΝΠΙΔ), αποδέκτες των επιμέρους δράσεων ήταν δημόσιοι και κοινωνικοί φορείς με εξέχουσα παρουσία στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας: Βουλή των Ελλήνων, Ανεξάρτητες Αρχές, Υπουργεία, Μόνιμες Αντιπροσωπείες της Ελλάδας στους Διεθνείς Οργανισμούς, καθώς και κοινωνικοί εταίροι.

 

Επιπλέον, αξιοποιήθηκαν ευρύτατα δύο εργαλεία, ο ιστότοπος της Γ.Γ.Ι.Φ. και η σελίδα μας σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Οι αναρτήσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον των πολιτών, ανδρών και γυναικών, σύμφωνα με τους αριθμούς αυξημένης επισκεψιμότητας.

 

Τέλος, το Γραφείο Τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. συνέβαλε καθοριστικά ώστε, μέσω των δελτίων τύπου, η σχετική πληροφορία να προβληθεί εκτενώς από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης περιφερειακής και πανελλαδικής εμβέλειας.

 

Ακολουθεί μία συνοπτική παρουσίαση των επιμέρους δράσεων, από την οποία προκύπτει η ανάγκη για εντατικοποίηση των προσπαθειών υπέρ της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς της δημόσιας πολιτικής:

 

Α. Γυναίκες και Εκπαίδευση

 

1) Συμμετοχή του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην τελετή βράβευσης των σχολείων, τα οποία διακρίθηκαν στους δύο πανελλήνιους μαθητικούς διαγωνισμούς ψηφιακής δημιουργίας της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2016-2017: «Όλα τα παιχνίδια για όλα τα παιδιά» για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και «Τα Φύλ(-λ)α του Περιβάλλοντος» για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Μαρούσι, 1/6/2017).

 

2) Συμμετοχή του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με εισήγηση στην πολιτιστική εκδήλωση της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας & Φύλου της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα την παρουσία του βιβλίου «Το Φύλο στην Ιστορία: Αποτιμήσεις και Παραδείγματα» με επιστημονική επιμέλεια από τις Γ.Γκότση, Α.Διαλέτη και Ε.Φουρναράκη (Αθήνα, 8/6/2017).

 

3) Συμμετοχή του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στη συνάντηση εργασίας της πολιτικής ηγεσίας της Γ.Γ.Ι.Φ. με την αντίστοιχη του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων με σκοπό την ένταξη της διάστασης του φύλου στο χώρο της εκπαίδευσης (Μαρούσι, 12/6/2017).

 

Β. Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων

 

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων

 

1) Υπογραφή της «Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες» από τον Δήμο Καλαμάτας στις 2/6/2017, τον Δήμο Ζακύνθου στις 24/6/2017 και τον Δήμο Κεφαλλονιάς στις 26/6/2017 κατόπιν σχετικών ενεργειών του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ.

 

2) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 7/6/2017 με θέμα την ευρεία προβολή από τον Δήμο Καλαμάτας της τελετής υπογραφής της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες (Καλαμάτα, 2/6/2017).

 

3) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεκμηρίωσης της Γ.Γ.Ι.Φ. στη συνεδρίαση της Κοινής Ομάδας Στατιστικών Εκπροσώπων του Υπουργείου Εσωτερικών στο πλαίσιο λειτουργίας της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ως Εθνικής Αρχής του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (Αθήνα, 7/6/2017).

 

4) Συμμετοχή του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στα εγκαίνια της έκθεσης του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία με θέμα «Ο φεμινισμός στα χρόνια της μεταπολίτευσης, 1974-1990: ιδέες, συλλογικότητες, διεκδικήσεις» (Αθήνα, 7/6/2017).

 

5) Συμμετοχή του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στη διαρθρωμένη διαβούλευση για θέματα ισότητας των φύλων στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής (Αιγάλεω, 19/6/2017).

 

6) Συμμετοχή του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην εορταστική εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Αρχείων με θέμα «εκ γυναικός…πηγάζει τα κρείττω», η οποία συνδιοργανώθηκε από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, τη Γ.Γ.Ι.Φ. και τον Δήμο Φιλοθέης (Φιλοθέη, 19/6/2017).

 

7) Ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 26/6/2017 για το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2016-2020».

– Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Νομικών Εμπειρογνωμόνων για την Ισότητα των Φύλων απέστειλε στον αρμόδιο Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στις 27/6/2017 συγχαρητήριο μήνυμα, το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και τις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

 

8) Συμμετοχή του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στη διαρθρωμένη διαβούλευση για θέματα ισότητας των φύλων στις Περιφερειακές Ενότητες Πειραιά και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής (Πειραιάς, 27/6/2017).

 

9) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 27/6/2017 με θέμα την ευρεία προβολή από τον Δήμο Ζακύνθου της τελετής υπογραφής της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες (Ζάκυνθος, 24/6/2017).

 

Ομάδα των Επτά (γνωστή ως «Ομάδα των G7»)

 

1) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 2/6/2017 και 6/6/2017 με θέμα την ευρεία προβολή από τα Μ.Μ.Ε. και την επιτυχή υλοποίηση της δημόσιας δράσης της Γ.Γ.Ι.Φ. για τον πρωταγωνιστικό ρόλο της ισότητας των φύλων στο Ανακοινωθέν της Διάσκεψης Ηγετών των G7 (Ταορμίνα, Μάιος 2017), κατόπιν σχετικής πρωτοβουλίας του αρμόδιου Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ.

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το από 29/5/2017 σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 91297/31-5-2017).

 

2) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και την Ε.Ε. στις 19/6/2017 με θέμα την αξιοποίηση της πρωτοβουλίας της Γ.Γ.Ι.Φ. για τη συμπερίληψη του ζητήματος της οικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών στο Ανακοινωθέν της Διάσκεψης των G7 υπέρ των μελών του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών.

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 102484/19-6-2017).

 

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων

 

1) Διοργάνωση από το Τμήμα Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. της διήμερης επίσκεψης εργασίας αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) στην Ελλάδα:

– Αθήνα, 8/6/2017: Συνέδριο με θέμα «Υποστήριξη της προόδου της ισότητας των φύλων: το έργο του EIGE» (συνδιοργάνωση: Γ.Γ.Ι.Φ. και EIGE)

– Αθήνα, 9/6/2017: πρόγραμμα επισκέψεων στη Βουλή των Ελλήνων, στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Στις 12/6/2017 εκδόθηκε δελτίο τύπου από τη Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Η επίσκεψη της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) στην Ελλάδα – Εδραίωση της συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων» κατόπιν σχετικών ενεργειών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ.

 

2) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης προς τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λοιπούς φορείς στις 2/6/2017 για τη συνδιοργάνωση από τη Γ.Γ.Ι.Φ. και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) του Συνεδρίου με θέμα «Υποστήριξη της προόδου της ισότητας των φύλων: το έργο του EIGE» (Αθήνα, 8/6/2017).

– Το εμπεριστατωμένο έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. αναρτήθηκε αυθημερόν στη διαδικτυακή πύλη «ΕυρωΦύλο – EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων.

 

3) Αποστολή στην πολιτική ηγεσία της Γ.Γ.Ι.Φ. στις 7/6/2017 μίας συνοπτικής παρουσίασης του ρόλου και του έργου του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων ενόψει της επίσκεψης εργασίας αντιπροσωπείας του EIGE στη χώρα μας (Αθήνα, 8-9/6/2017).

 

4) Εμπεριστατωμένη ενημέρωση των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε. και λοιπών φορέων στις 13/6/2017 για την επιτυχή ολοκλήρωση της διήμερης επίσκεψης αντιπροσωπείας του EIGE στη χώρα μας με τη συμβολή της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 8-9/6/2017).

– Το έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. αναρτήθηκε αυθημερόν στη διαδικτυακή πύλη «ΕυρωΦύλο – EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων.

 

5) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης προς τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φορείς της Ελλάδας στις 20/6/2017 με θέμα την τηλεοπτική προβολή από τη Βουλή των Ελλήνων της επίσκεψης εργασίας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων στη χώρα μας (Αθήνα, 8-9/6/2017).

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Παιδείας και Θρησκευμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 103404/20-6-2017).

 

Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες

 

Υπογραφή επικαιροποιημένου Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Γ.Γ.Ι.Φ. και της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες στις 14/6/2017 κατόπιν σχετικών ενεργειών του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ.

 

Γ. Βία κατά των Γυναικών

 

1) Συμμετοχή του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στις συνεδριάσεις της Ομάδας Εργασίας του Γραφείου στην Ελλάδα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες με θέμα την αντιμετώπιση της σεξουαλικής και έμφυλης βίας στους προσφυγικούς πληθυσμούς και στις/στους αιτούσες/-ούντες άσυλο (Αθήνα, 1/6/2017, 6/6/2017 και 15/6/2017).

 

2) Συμμετοχή του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στη συνεδρίαση της Ειδικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής με αντικείμενο την κατάρτιση σχεδίου νόμου κύρωσης και προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας (Κωνσταντινούπολη, Μάιος 2011), τη σύνταξη της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης, καθώς και της έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων (Αθήνα, 7η συνεδρίαση στις 6/6/2017 και 8η συνεδρίαση στις 19/6/2017).

 

3) Συμμετοχή του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στη 2η συνεδρίαση της Οµάδας ∆ιοίκησης Έργου (ΑΔΑ:Ω4Ζ3465ΧΘ7-ΨΥ8) για τη χάραξη εθνικής στρατηγικής, την επεξεργασία και τη διατύπωση προτάσεων και νομοθετικών παρεμβάσεων, οι οποίες θα προστατεύουν τις γυναίκες από τη βία και την εκμετάλλευση της πορνείας, καθώς και για τη µελέτη του σκανδιναβικού νομοθετικού µοντέλου αντιμετώπισης της πορνείας και την επεξεργασία και διατύπωση συναφών προτάσεων και νομοθετικών παρεμβάσεων (Αθήνα, 9/6/2017).

 

4) Συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 12/6/2017 σχετικά με τη συμμετοχή της Γ.Γ.Ι.Φ. στο Σεμινάριο Ανταλλαγής Καλών Πρακτικών της Ε.Ε. με θέμα την αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης (Κοπεγχάγη, 27-28/9/2017).

 

5) Επικοινωνία του αρμόδιου Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με τις Γαλλικές Αρχές στις 12/6/2017 και 16/6/2017 σχετικά με τη γαλλική νομοθεσία για την αντιμετώπιση της πορνείας στο πλαίσιο της Οµάδας ∆ιοίκησης Έργου (ΑΔΑ:Ω4Ζ3465ΧΘ7-ΨΥ8) για τη χάραξη εθνικής στρατηγικής, την επεξεργασία και τη διατύπωση προτάσεων και νομοθετικών παρεμβάσεων, οι οποίες θα προστατεύουν τις γυναίκες από τη βία και την εκμετάλλευση της πορνείας, καθώς και για τη µελέτη του σκανδιναβικού νομοθετικού µοντέλου αντιμετώπισης της πορνείας και την επεξεργασία και διατύπωση συναφών προτάσεων και νομοθετικών παρεμβάσεων.

– Η συνεισφορά των Γαλλικών Αρχών διαβιβάστηκε από τον αρμόδιο Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ. στο Τμήμα Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στις 16/6/2017.

 

6) Συμμετοχή του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με εισήγηση στην Ημερίδα του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Προάγοντας την ενδυνάμωση και την κοινωνική ενσωμάτωση των γυναικών – θυμάτων βίας και των παιδιών τους» (Αθήνα, 27/6/2017).

 

7) Συμμετοχή του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στη συνεδρίαση της Επιτελικής Ομάδας Συντονισμού της Πράξης «Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας για την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών» (Αθήνα, 29/6/2017).

 

Δ. Γυναίκες στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων

 

1) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και την Κύπρο την 1/6/2017 με θέμα τη θέση των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων της Κύπρου.

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 92345/1-6-2017).

– To Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου (ΕΚΙΦ) της Κύπρου απέστειλε αυθημερόν στον αρμόδιο Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα, το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και τις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας, ενώ το ενημερωτικό δελτίο της Δομής του «Παρατηρητηρίου για την Ισότητα των Φύλων» της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα τη συμμετοχή των Ελληνίδων στα κέντρα λήψης αποφάσεων (Μάιος 2016) αναρτήθηκε εντός Ιουνίου 2017 στον ιστότοπο του ΕΚΙΦ.

 

2) Συμμετοχή του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ομάδα Εργασίας της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Ε.Ε. για τις Ίσες Ευκαιρίες μεταξύ Γυναικών και Ανδρών για τη σύνταξη σχεδίου Γνωμοδότησης με θέμα την ισόρροπη συμμετοχή των γυναικών στα πολιτικά κέντρα λήψης αποφάσεων (Αθήνα, 22/6/2017).

 

Ε. Ευπαθείς Ομάδες Γυναικών

 

1) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 6/6/2017 με θέμα την πρωτοβουλία της Γ.Γ.Ι.Φ. για συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης για τις Δομές Φιλοξενίας Προσφύγων στην Αττική, ενόψει της πολιτιστικής εκδήλωσης με τίτλο «Μνήμες, μελωδίες και γυρίσματα» με τη συμμετοχή μουσικοχορευτικών συγκροτημάτων από κοινότητες μεταναστών/-τριών και από τις Δομές Φιλοξενίας Προσφύγων (Αθήνα, Λόφος Φιλοπάππου, 12/6/2017).

 

2) Συμμετοχή του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ομάδα Εργασίας του Δήμου Αθηναίων με θέμα «Γυναίκες Πρόσφυγες: έμφυλες διακρίσεις στη διαχείριση της καθημερινής διαβίωσης» (Αθήνα, 20/6/2017).

 

3) Συμμετοχή του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην επίσκεψη εργασίας της πολιτικής ηγεσίας της Γ.Γ.Ι.Φ. στη Λέσβο στις 21-22/6/2017 στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Προσφύγων (20 Ιουνίου) και μετά τον καταστροφικό σεισμό στο νησί.

 

ΣΤ. Γυναίκες και Πολιτισμός

 

1) Συνδιοργάνωση από το Τμήμα Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., το Θέατρο Ελληνικών Χορών «Δόρα Στράτου» και το Διεθνές Συμβούλιο Χορού UNESCO (Τμήμα Αθηνών) της πολιτιστικής εκδήλωσης με τίτλο «Μνήμες, μελωδίες και γυρίσματα» με τη συμμετοχή μουσικοχορευτικών συγκροτημάτων από κοινότητες μεταναστών/-τριών και από τις Δομές Φιλοξενίας Προσφύγων στην Αττική (Αθήνα, Λόφος Φιλοπάππου, 12/6/2017).

 

2) Αποστολή εμπεριστατωμένης απάντησης στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού στις 15/6/2017 με θέμα τη συνεισφορά του πολιτισμού στην εκπλήρωση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης σε συνάρτηση με την ενδυνάμωση της θέσης των γυναικών (παράγραφος 10c της Απόφασης 70/214 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών).

– To Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού απέστειλε στον αρμόδιο Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στις 26/6/2017, το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και τις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

 

3) Εμπεριστατωμένη ενημέρωση των Αρμενικών Αρχών στις 19/6/2017 για τη συμμετοχή αρμενικού συγκροτήματος στη μουσικοχορευτική εκδήλωση «Μνήμες, μελωδίες και γυρίσματα: Γυναίκες πέρα από τα σύνορα» (Αθήνα, Λόφος Φιλοπάππου, 12/6/2017), καθώς και για τις πολιτικές και δράσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. στον τομέα του πολιτισμού.

– To Υπουργείο Εξωτερικών της Αρμενίας απέστειλε στον αρμόδιο Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στις 27/6/2017, το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και τις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και στις αντίστοιχες Πρεσβείες σε Αθήνα και Ερεβάν.

 

4) Εμπεριστατωμένη ενημέρωση του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης στις 28/6/2017 με θέμα την προωθητική δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. για την πολιτιστική εκδήλωση του ΚΜΣΤ σχετικά με τον ρόλο της τέχνης στην εξομάλυνση της καθημερινότητας των προσφύγων (Θεσσαλονίκη, 4/7/2017), καθώς και τις δράσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. υπέρ των γυναικών προσφύγων και των παιδιών τους.

 

5) Συμμετοχή του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στη διοργάνωση της εκδήλωσης του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης με θέμα «Ισότητα των Φύλων: Αγώνας για ένα καλύτερο αύριο» και ειδικότερα στην προβολή του βραβευμένου ντοκιμαντέρ της Ευαγγελίας Κρανιώτη “Exotica, Erotica, etc” (Θεσσαλονίκη, 29/6/2017).

 

Ζ. Γυναίκες και Οικονομία

 

1) Αποστολή στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα στις 12/6/2017 και 14/6/2017 εμπεριστατωμένου τεκμηριωτικού υλικού με θέμα το καθεστώς των γονικών αδειών στη χώρα μας.

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα απέστειλε στις 12/6/2017 στον αρμόδιο Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα, το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και τις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

 

2) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 15/6/2017 και 19/6/2017 με θέμα τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη γυναικεία παρουσία στο χώρο των μεταφορών.

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 100810/15-6-2017).

– Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε στον αρμόδιο Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στις 20/6/2017 εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα, το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και τις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

 

3) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεκμηρίωσης της Γ.Γ.Ι.Φ. στην εκδήλωση της Γραμματείας της «Συμμαχίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Ψηφιακές Δεξιότητες» με θέμα “Webinar: Filling the gap between National Coalition actions and EU funding” (Αθήνα, 22/6/2017).

 

4) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα, την Ε.Ε. και την Παγκόσμια Τράπεζα στις 23/6/2017 και 26/6/2017 για την από 14/6/2017 μελέτη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας με θέμα τις τάσεις για τη γυναικεία απασχόληση το έτος 2017.

– Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων απέστειλε αυθημερόν στον αρμόδιο Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα, το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και τις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 106202/26-6-2017).

– Η Παγκόσμια Τράπεζα απέστειλε στις 27/6/2017 στον αρμόδιο Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., με παράλληλη κοινοποίηση στην Ελληνική Στατιστική Αρχή, εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα, το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και τις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

 

5) Αποστολή στις 27/6/2017 εκδόσεων και λοιπού έντυπου υλικού της Γ.Γ.Ι.Φ. για τον εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης του Ινστιτούτου Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ).

 

Η. Γυναίκες και Υγεία

 

Συμμετοχή του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής με θέμα «Έμφυλη προσέγγιση και φροντίδα υγείας» (Περιστέρι, 6/6/2017).

 

Θ. Εξάλειψη των έμφυλων στερεότυπων

 

Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεκμηρίωσης της Γ.Γ.Ι.Φ. στη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου Περιφέρειας Αττικής της ΕΡΤ (Αγία Παρασκευή, 27/6/2017).

 

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων συνεχίζει αφενός να εργάζεται με μεθοδικότητα, επιμονή και συνέπεια για την ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο  και αφετέρου να αξιοποιεί όλα τα εργαλεία στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

 

 

 

Comments are closed.