Η ισότητα των φύλων στην πιλοτική μελέτη του ΟΟΣΑ για την απόσταση μεταξύ των Κρατών-Μελών του και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης

Αυγ 10, 2016

adpolitis

ΔΙΕΘΝΗ

0

ΣΧΕΤ.: α) Το από 4 Απριλίου 2016 έγγραφό μας με θέμα «Οι δεκαεπτά Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. και ο πρωταγωνιστικός ρόλος της ισότητας των φύλων»: http://old.isotita.gr/index.php/news/2598 .

 

β) Το από 6 Απριλίου 2016 έγγραφό μας με θέμα «Δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Γ.Γ.Ι.Φ. για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε.»:

http://old.isotita.gr/index.php/news/2606 .

 

γ) Το από 22 Ιουλίου 2016 έγγραφό μας με θέμα «Ο μακρύς δρόμος για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στον πλανήτη και το χρονικό ορόσημο του 2030»: http://old.isotita.gr/index.php/news/2758 .

 

δ) Το από 26 Ιουλίου 2016 δελτίο τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. με βάση το περιεχόμενο του ως άνω (γ) σχετικού εγγράφου για το χρονικό ορόσημο του 2030:

DT_26-07-2016_O makrus dromos gia tin ousiastiki Isotita twn Fylwn .

 

ε) Το από 27 Ιουλίου 2016 έγγραφό μας με θέμα «Ευρεία προβολή από τα ηλεκτρονικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης σε Ελλάδα και Κύπρο της δημόσιας δράσης της Γ.Γ.Ι.Φ. για την κατάσταση της ισότητας των φύλων στον πλανήτη και τη σύνδεση αυτής με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης»:

http://old.isotita.gr/index.php/news/2760 .

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εμπεριστατωμένων εγγράφων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., σας γνωρίζουμε ότι ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) δημοσιοποίησε πρόσφατα μία πιλοτική μελέτη αξιολόγησης σε σχέση με την απόσταση μεταξύ των Κρατών-Μελών του εν λόγω Διεθνούς Οργανισμού και της επίτευξης των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), γνωστών και ως Ατζέντα 2030. Η επίσημη παρουσίαση της πιλοτικής μελέτης έγινε στις 14 Ιουλίου 2016 στο περιθώριο του Πολιτικού Forum Υψηλού Επιπέδου του ΟΗΕ για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Οργανισμού στη Νέα Υόρκη το διάστημα 11-20/7/2016 (σχετικός σύνδεσμος με το πρόγραμμα εργασιών του Forum συνολικής έκτασης 23 σελίδων στην αγγλική γλώσσα: 10425Integrated programme HLPF 2016 19.07 1pm).

 

Η έντυπη έκδοση της συγκεκριμένης μελέτης του ΟΟΣΑ συνολικής έκτασης 76 σελίδων στην αγγλική γλώσσα αποσκοπεί να λειτουργήσει ως εργαλείο υποβοήθησης των 35 Κρατών-Μελών του, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, στη θέσπιση προτεραιοτήτων και στο σχεδιασμό πολιτικών με σκοπό τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της υπάρχουσας κατάστασης και του φιλόδοξου εγχειρήματος της Ατζέντας 2030:OECD-Measuring-Distance-to-the SDGs-Target-Pilot-Study-web .

 

Το βασικό συμπέρασμα της πιλοτικής μελέτης αποτυπώνεται με σαφήνεια στην 32η παράγραφο/σελίδες 9-10:

 

– το 70% των επιμέρους στόχων για την υγεία και το νερό έχει ήδη υλοποιηθεί από τα Κράτη-Μέλη του ΟΟΣΑ

 

– τα Κράτη-Μέλη έχουν ήδη υλοποιήσει τουλάχιστον το 50% των επιμέρους στόχων, οι οποίοι συνδέονται με την εξάλειψη της φτώχειας, τα τρόφιμα, την ενέργεια, τις βιώσιμες πόλεις και τους ωκεανούς

 

– αντίθετα, οι επιδόσεις στον τομέα της ισότητας των φύλων δεν είναι ικανοποιητικές και υπάρχει μεγάλη απόσταση να διανυθεί, αφού μόλις το ένα τρίτο της προόδου έχει επιτευχθεί από τα Κράτη-Μέλη σε σχέση με τους απαιτητικούς επιμέρους στόχους του εν λόγω τομέα

 

– για όλους τους υπόλοιπους στόχους της Ατζέντας 2030 υπολογίζεται ότι τα Κράτη-Μέλη έχουν διανύσει περίπου το 40% της διαδρομής.

 

Ειδικά για την ισότητα των φύλων, επισημαίνεται ότι από την 25η Σεπτεμβρίου 2015, ημερομηνία υιοθέτησης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης από την πολιτική και πολιτειακή ηγεσία των Κρατών-Μελών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αποτελεί τον πέμπτο διακριτό στόχο της Ατζέντας 2030, ενώ παράλληλα διαπερνά και τους υπόλοιπους δεκαέξι. Στη σελίδα 16 της πιλοτικής μελέτης του ΟΟΣΑ υπάρχει ειδική αναφορά στον πέμπτο στόχο και στους δείκτες που χρησιμοποίησε ο συγκεκριμένος Διεθνής Οργανισμός για την αποτίμηση της προόδου και του σημείου εκκίνησης των Κρατών-Μελών του:

 

α) εξάλειψη των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών και των κοριτσιών – συνδέεται με το μισθολογικό χάσμα λόγω φύλου

 

β) εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών – συνδέεται με το αίσθημα ασφάλειας να περπατά κάποιος/-α μόνος/-η στο δρόμο

 

γ) αναγνώριση της απλήρωτης εργασίας στο σπίτι και στη φροντίδα ατόμων που έχουν ανάγκη (π.χ. ηλικιωμένα άτομα, άτομα με αναπηρία, παιδιά) – συνδέεται με τις έμφυλες διαφοροποιήσεις σε σχέση με την απλήρωτη εργασία

 

δ) εξασφάλιση της συμμετοχής των γυναικών σε ηγετικές θέσεις – συνδέεται με τη συμμετοχή των γυναικών στα Εθνικά Κοινοβούλια, καθώς και στα Διοικητικά Συμβούλια των μεγαλύτερων εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών.

 

Επιπλέον, η πιλοτική μελέτη του ΟΟΣΑ περιλαμβάνει το προφίλ έξι επιλεγμένων Κρατών-Μελών:

 

– Δανία: πολύ καλή και πολύ ισορροπημένη η θέση εκκίνησης για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, πολύ καλή στον πέμπτο στόχο για την ισότητα των φύλων

 

– Φινλανδία: καλή η θέση εκκίνησης, καλή στην ισότητα των φύλων

 

– Ολλανδία: πολύ καλή η θέση εκκίνησης, δεν υπάρχει σαφής αναφορά στον πέμπτο στόχο

 

– Νορβηγία: καλή αλλά ελαφρώς ανισομερής η θέση εκκίνησης, πολύ καλή στην ισότητα των φύλων

 

– Σλοβενία: καλή σε ορισμένες περιπτώσεις αλλά συνολικά ανισομερής η θέση εκκίνησης, μέτρια επίδοση στην ισότητα των φύλων

 

– Σουηδία: πολύ καλή και πολύ ισορροπημένη η θέση εκκίνησης, καλή στην ισότητα των φύλων.

 

Η συγκεκριμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στα θεματικά πεδία «Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων» και «Ανθρώπινα Δικαιώματα των Γυναικών» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Comments are closed.