Η στήριξη από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων της προσπάθειας για την εξάλειψη, μέσω της εκπαίδευσης, των έμφυλων στερεότυπων σε βάρος των κοριτσιών και το νέο σχολικό έτος 2018-2019 με αφορμή την 11η Οκτωβρίου – Διεθνή Ημέρα Κοριτσιών

ΣΧΕΤ.: Το από 3-9-2018 έγγραφό μας με θέμα «Οι 67 δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για την εκπαίδευση το σχολικό έτος 2017-2018(Σεπτέμβριος 2017 – Αύγουστος 2018:  http://www.isotita.gr/οι-67-δράσεις-της-γενικής-γραμματείας-ισ/ .

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εμπεριστατωμένου εγγράφου της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. και με αφορμή την 11η Οκτωβρίου – Διεθνή Ημέρα Κοριτσιών, σας γνωρίζουμε ότι ο κρατικός φορέας ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών έχει ξεκινήσει την υλοποίηση μία σειρά πολιτικών και δράσεων στο χώρο της εκπαίδευσης με σκοπό την εξάλειψη των έμφυλων στερεότυπων καθ’ όλη τη διάρκεια του νέου σχολικού έτους 2018-2019.

Σύμφωνα με το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΕΣΔΙΦ) 2016-2020», πάγια θέση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων αποτελεί η σημαντικότητα του ρόλου της εκπαίδευσης για την προώθηση των ζητημάτων ισότητας και την παραγωγή και προαγωγή μίας κουλτούρας ισότητας στους μαθητές και τις μαθήτριες στη βάση της αμοιβαιότητας, της συντροφικότητας, της αλληλεγγύης και του σεβασμού στη διαφορετικότητα: http://www.isotita.gr/ethniko-programma-drasis/ .

Όσον αφορά τα κορίτσια, αξίζει να επισημανθεί ότι η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε Ψήφισμα την 19η Δεκεμβρίου 2011 ορίζοντας την 11η Οκτωβρίου κάθε έτους ως «Διεθνής Ημέρα Κοριτσιών» με σκοπό την αναγνώριση των δικαιωμάτων των κοριτσιών και των εξαιρετικά πολυποίκιλων προκλήσεων που αυτά αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους διεθνώς.

Ευτυχώς, η σημερινή γενιά των κοριτσιών δεν έχει σχέση με τις βάναυσες αντιξοότητες του παρελθόντος, αφού η πλειοψηφία των κοριτσιών του πλανήτη παρακολουθεί μαθήματα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, εμβολιάζεται και υποφέρει σαφώς σε μικρότερη ένταση από προβλήματα υγείας και διατροφής. Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, ο σημερινός πληθυσμών των έφηβων κοριτσιών υπολογίζεται σε εξακόσια εκατομμύρια, ο μεγαλύτερος, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, που έχει υπάρξει στον πλανήτη. Συνεπώς, καθίσταται επιτακτική ανάγκη η πλήρης και χωρίς ίχνος περιορισμού και διάκρισης του ανθρώπινου δυναμικού αυτών των κοριτσιών, τα οποία καλούνται να αναλάβουν τα ηνία της πολιτικής, της οικονομίας και της κοινωνίας τις επόμενες δεκαετίες.

Συνεπώς, μόνο τυχαίο δεν είναι το γεγονός ότι το φετινό μήνυμα της πολιτικής ηγεσίας του ΟΗΕ εστιάζει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των κοριτσιών με σκοπό την ομαλή ένταξη αυτών στην αυτοματοποιημένη αγορά εργασίας της ψηφιακής εποχής με το σύνθημα “With Her: A Skilled Girl Force”. Όσον αφορά την Εκπαιδευτική, Επιστημονική & Πολιτιστική Οργάνωση του Συστήματος του ΟΗΕ, γνωστή ως UNESCO, δίνει έμφαση στον τομέα της εκπαίδευσης και στα οφέλη που προκύπτουν από αυτήν για μία ποιότητα ζωής όλων μας. Βασική προϋπόθεση αποτελεί η υλοποίηση της δέσμευσης της διεθνούς κοινότητας για δωρεάν δωδεκαετή βασική εκπαίδευση για όλα τα κορίτσια.

Τέσσερις είναι οι βασικές προκλήσεις για τα κορίτσια, ειδικά στον αναπτυσσόμενο κόσμο αλλά και ευρύτερα λόγω της μετακίνησης των πληθυσμών εξαιτίας της ανέχειας και των εμπόλεμων συγκρούσεων:

α) πρόσβαση σε ποιοτική δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση

β) αποφυγή γάμου σε παιδική ηλικία

γ) παροχή εξειδικευμένης πληροφόρησης και κατάλληλων υπηρεσιών για την εφηβεία και την αναπαραγωγική υγεία

δ) προστασία από ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και έμφυλη βία.

Στη χώρα μας, η Γ.Γ.Ι.Φ. έχει υλοποιήσει μέχρι σήμερα και πριν τη συμπλήρωση των δύο πρώτων μηνών του σχολικού έτους 2018-2019 δεκαέξι δράσεις, σύμφωνα με τον αναλυτικό απολογισμό της περιόδου Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2018:

Σεπτέμβριος 2018

1) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό στις 3/9/2018 και 4/9/2018 με θέμα τις 67 δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για την εκπαίδευση το σχολικό έτος 2017-2018 (Σεπτέμβριος 2017 – Αύγουστος 2018).

– Τo Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 142052/3-9-2018).

– Η Παγκόσμια Τράπεζα απέστειλε στις 3/9/2018 εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και σε όλες τις οργανικές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ.

 

2) Αποστολή από τη Βιβλιοθήκη Θεμάτων Ισότητας & Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. στο Πανεπιστήμιο Κρήτης ενημερωτικού υλικού με θέμα «Γυναίκες και Θετικές Επιστήμες», κατόπιν σχετικού αιτήματος μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Κοινωνιολογίας του εν λόγω Πανεπιστημίου (Αθήνα, 6/9/2018).

3) Δράση ενημέρωσης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης με θέμα τη θέση των γυναικών στον τομέα των θετικών επιστημών (STEM) στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Αθήνα, 12/9/2018).

– Το Πανεπιστήμιο Κρήτης απέστειλε αυθημερόν ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και στις οργανικές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ.

 

4) Συμμετοχή της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας & Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. στην ετήσια συνάντηση του Κέντρου Έρευνας & Τεκμηρίωσης του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (Βερολίνο, 13-14/9/2018).

 

5) Συμμετοχή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με εισήγηση στην εκδήλωση της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης “Hellenic Youth Participation” με θέμα «Ισότητα των Φύλων και Youth Work» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Gender4you” (Αθήνα, 14/9/2018).

6) Συνεργασία του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με το «Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου» με θέμα την υλοποίηση επιμορφωτικού σεμιναρίου για εκπαιδευτικούς σχετικά με την έμφυλη οπτική στον κινηματογράφο (Αθήνα, 20/9/2018).

7) Χορήγηση αιγίδας από τη Γ.Γ.Ι.Φ. σε δράση του Δήμου Γαλατσίου στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση το σχολικό έτος 2018-2019 για την καταπολέμηση των έμφυλων διακρίσεων, κατόπιν σχετικών ενεργειών του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων και του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 21/9/2018).

8) Επιστολή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής με θέμα τη χρήση μη σεξιστικής γλώσσας στα διοικητικά έγγραφα (Αθήνα, 28/9/2018).

Οκτώβριος 2018

9) Αξιοποίηση από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων την 1/10/2018 της από 28/9/2019 επιστολής του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς το ΥπΠΕΘ και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής με θέμα τη χρήση μη σεξιστικής γλώσσας στα διοικητικά έγγραφα μέσω χρέωσης αυτής στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του εν λόγω Υπουργείου ((αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 162292/1-10-2018).

10) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων και του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) υπό την εποπτεία της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα τη δράση του Δήμου Γαλατσίου στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση το σχολικό έτος 2018-2019 για την καταπολέμηση των έμφυλων διακρίσεων υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (Αθήνα, 3/10/2018).

11) Έκδοση δελτίου τύπου από τη Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Η θεσμοθέτηση των Επιτροπών Ισότητας των Φύλων στα Α.Ε.Ι. της χώρας» με τη συνδρομή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 3/10/2018).

12) Διεκπεραίωση από το Τμήμα Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. αιτήματος πολίτη σχετικά με το ζήτημα χορήγησης από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) προπτυχιακών υποτροφιών σε δικαιούχους μονογονεϊκών οικογενειών (Αθήνα, 11/10/2018).

13) Συμμετοχή της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας & Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών/-τριών του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Θεσσαλονίκης (Αθήνα, 15/10/2018 έως 14/4/2019).

14) Συνεισφορά του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην προετοιμασία έκδοσης του «Ημερολογίου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για το 2019», το οποίο είναι αφιερωμένο στην εκπαίδευση (Αθήνα, 15/10/2018 και 22/10/2018).

15) Έκδοση δελτίου τύπου από τη Γ.Γ.Ι.Φ. με τη συνδρομή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα τον 1ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ψηφιακών Ταινιών με τίτλο «Το Φύλο σε πρώτο Πλάνο», ο οποίος διοργανώνεται από κοινού από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων και το «Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για παιδιά και νέους» (Αθήνα, 18/10/2018).

16) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 23/10/2018 με θέμα τη στήριξη από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων της προσπάθειας για την εξάλειψη, μέσω της εκπαίδευσης, των έμφυλων στερεότυπων σε βάρος των κοριτσιών και το νέο σχολικό έτος 2018-2019 με αφορμή την 11η Οκτωβρίου – Διεθνή Ημέρα Κοριτσιών.

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Εκπαίδευση» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

Comments are closed.