Θεατρική παράσταση «Women from the Underground» στο πλαίσιο του Συγχρηματοδοτούμενου Έργου «New Prespas Festival: The Ladies of the Lakes»

Σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο του Έργου «New Prespas Festival: The Ladies of the Lakes – Νέο Φεστιβάλ Πρεσπών: Οι Κυρίες των Λιμνών» το Πολιτιστικό Κέντρο Φλώρινας φιλοξενεί τη θεατρική παράσταση «Women from the Underground» την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου στις 20:00 ( ελληνική πρόσκλησηαγγλική πρόσκληση   ).

Η παράσταση είναι μία παραγωγή του Stobi Antique Drama Festival και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Διασυνοριακό Πρόγραμμα ΙΡΑ «Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013».

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους και υλοποιείται με τη συμμετοχή, μεταξύ άλλων, της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και της ΕΥΔΕ ΕΣΠΑ ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.

Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι ο Οργανισμός Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Πρεσπών Φλώρινας έχει δημιουργήσει τον ειδικό ιστότοπο για το Νέο Φεστιβάλ των Πρεσπών http://newprespasfestival.blogspot.gr/ .

Στο πλαίσιο της εποικοδομητικής συνεργασίας των εταίρων του Έργου, οι ανακοινώσεις αναρτώνται για λόγους δημοσιότητας και διαφάνειας στον ιστότοπο της Γ.Γ.Ι.Φ., καθώς και στη σελίδα της Γ.Γ.Ι.Φ. στο facebook.

Αφήστε μια απάντηση